Family Wiki
Advertisement

מינרל כהה בתור שכבה דקה בקוורץ לבן - המקור:ויקישיתוף

שכבה (גאולוגיה), ביחיד : stratum ברבים: strata הוא רֹבֶד של סלע או קרקע בעלי אופי אחיד ושונה מהרבדים המצויים מעליו או תחתיו. בדרך כלל, כל שכבה היא אחד השכבות האופקיות, המצויות אחת על גבי השנייה. לעתים, השכבות נוטות ממצבם האופקי בשל כוחות טבעיים כמו תוצאה של פעולות טקטוניקת הלוחות.


תמונות[]

המקור:ויקישיתוף

Advertisement