שלג בקריית ארבע - טבת תשע"ה

מצגת מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.