Family Wiki

אזהרה: אינכם מחוברים לחשבון. כתובת ה־IP שלכם תוצג בפומבי אם תבצעו עריכות כלשהן. אם תיכנסו לחשבון או תיצרו חשבון, העריכות שלכם תיוחסנה לשם המשתמש שלכם ותקבלו גם יתרונות אחרים.

ניתן לבטל את העריכה. אנא בדקו את השוואת הגרסאות שלהלן כדי לוודא שזה אכן מה שאתם רוצים לעשות, ולאחר מכן שמרו את השינויים למטה כדי לסיים את ביטול העריכה.

גרסה אחרונה הטקסט שלך
שורה 1: שורה 1:
 
[[קובץ:Seladim_baaron.jpg|thumb]]שמעון כהן באתר ערוץ שבע מספר על ספרו של [[אריה יצחקי]] [http://www.inn.co.il/News/News.aspx/189340 'שלדים בארון' – ניפוץ מיתוסי כזב]
 
[[קובץ:Seladim_baaron.jpg|thumb]]שמעון כהן באתר ערוץ שבע מספר על ספרו של [[אריה יצחקי]] [http://www.inn.co.il/News/News.aspx/189340 'שלדים בארון' – ניפוץ מיתוסי כזב]
 
ההיסטוריה הכתובה והנלמדת במדינת ישראל היא היסטוריה כוזבת ושיקרית שכל דמיון בינה לבין המציאות מקרי בהחלט.
 
במשך עשרות שנים כתבו ופירסמו היסטוריונים מטעם האליטה השלטת, הצבאית והאזרחית, את גירסתם המעוותת שהתאימה לצרכיהם הפוליטיים והאישיים.
 
במצח נחושה לא היססו לעוות את העובדות וליצור מיתוסי - כזב. התוצאה הישירה של הטיית המחקר והכתיבה היתה אי – הפקת לקחי אמת. עובדה שגרמה לכשלונות ותבוסות במלחמות הבאות.
 
במסגרת יצירת המיתוסים הכוזבים בוצעה התעללות נוראה של המימסד במשפחות של חללים ונעדרים, כאשר העובדות הידועות הוסתרו מהן, תוך גרימת פגיעה נפשית
 
ארוכת- שנים באלמנות שנותרו בעגינותן וביתומים.
 
ההיסטוריון אריה יצחקי פתח במערכה לניפוץ מיתוסי – הכזב ולכתיבת היסטוריה שונה של מלחמות ישראל תחת הכותרת "עושים צדק היסטורי".
 
הסדרה תכלול מספר ספרים שיכסו את הפעילות הבטחונית והמלחמות בין השנים
 
1878 – 2008.
 
בספר מופיעים פתרון של ארבע תעלומות – כ"ד יורדי הסירה, הי"ד מגשר אכזיב, משלט 219 ופרשת קרב תל מוטילה מאי 1951
 
 
   
 
==הוצאת ספרים א"י אילניה==
 
==הוצאת ספרים א"י אילניה==
הוצאת ספרים אילניה א"י פירסמה את ההודעה הבאה על פירסום הספר <poem>
+
<poem>
  +
   
 
הופיע הספר: "שלדים בארון".
 
הופיע הספר: "שלדים בארון".
  +
  +
 
אנו שמחים להודיע כי ספרו של אריה יצחקי "שלדים בארון" יצא לאור בהוצאתנו.
 
אנו שמחים להודיע כי ספרו של אריה יצחקי "שלדים בארון" יצא לאור בהוצאתנו.
  +
  +
 
הספר שעוסק בתעלומות ומיתוסי כזב בתולדות הישוב היהודי ומדינת ישראל בין השנים 1941 - 1951, מנפץ מיתוסים כוזבים
 
הספר שעוסק בתעלומות ומיתוסי כזב בתולדות הישוב היהודי ומדינת ישראל בין השנים 1941 - 1951, מנפץ מיתוסים כוזבים
  +
  +
 
ופותר תעלומות שהפכו לאבני יסוד של האתוס הישראלי.
 
ופותר תעלומות שהפכו לאבני יסוד של האתוס הישראלי.
  +
  +
 
כך למשל מתגלה שגורלם של כ"ד יורדי הסירה היה ידוע לשולחיהם עוד בשנת 1941, אך האמת הוסתרה בזדון במשך 68 שנים!!!
 
כך למשל מתגלה שגורלם של כ"ד יורדי הסירה היה ידוע לשולחיהם עוד בשנת 1941, אך האמת הוסתרה בזדון במשך 68 שנים!!!
  +
  +
 
הספר החושפני מגלה כי במסגרת יצירת המיתוסים המשיך המימסד להסתיר את האמת ממשפחות החללים והנעדרים;
 
הספר החושפני מגלה כי במסגרת יצירת המיתוסים המשיך המימסד להסתיר את האמת ממשפחות החללים והנעדרים;
  +
  +
 
תוך גרימת פגיעה נפשית ארוכת - שנים באלמנות שנותרו בעגינותן וביתומים.
 
תוך גרימת פגיעה נפשית ארוכת - שנים באלמנות שנותרו בעגינותן וביתומים.
   
   
 
אריה יצחקי מוכיח בספרו כי ההיסטוריה הצבאית הכתובה והנלמדת במדינת ישראל היא היסטוריה כוזבת ושקרית שכל דמיון
 
אריה יצחקי מוכיח בספרו כי ההיסטוריה הצבאית הכתובה והנלמדת במדינת ישראל היא היסטוריה כוזבת ושקרית שכל דמיון
  +
  +
 
בינה לבין המציאות מקרי בהחלט, הוא מפרט כיצד במשך עשרות שנים כתבו ופירסמו היסטוריונים בשירות האליטה השלטת,
 
בינה לבין המציאות מקרי בהחלט, הוא מפרט כיצד במשך עשרות שנים כתבו ופירסמו היסטוריונים בשירות האליטה השלטת,
  +
  +
 
הצבאית והאזרחית, את גירסתם המעוותת שהתאימה לצרכיהם הפוליטיים והאישיים, במצח נחושה לא היססו לעוות את העובדות וליצור מיתוסי כזב.
 
הצבאית והאזרחית, את גירסתם המעוותת שהתאימה לצרכיהם הפוליטיים והאישיים, במצח נחושה לא היססו לעוות את העובדות וליצור מיתוסי כזב.
   
  +
התוצאה הישירה והחמורה של הטיית המחקר והכתיבה היתה אי- הפקת לקחי אמת, עובדה שגרמה לכישלונות ותבוסות במלחמות הבאות.
+
התוצאה הישירה והחמורה של הטיית המחקר והכתיבה היתה אי- הפקת לקחי אמת,
  +
  +
  +
עובדה שגרמה לכישלונות ותבוסות במלחמות הבאות.
   
 
</poem>
 
</poem>

Please note that all contributions to the Family Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

ביטול עזרה בעריכה (נפתח בחלון חדש)

דף זה כלול בקטגוריה מוסתרת אחת: