Family Wiki
Advertisement

הערך נכתב במקור על ידי "האנציקלופדיסט" בוויקיפדיה העברית
ונמחק

גם נמל תל אביב נקרא "שער ציון" אתר קקל

שער ציון, כמושג וכמקום[1] מטונימי לציון וציונות, משקף בעת ובעונה אחת את החיבור והמתח "בין העם היהודי בעבר ובהווה וזיקתו לארץ-ישראל (בשמה הפיוטי - ציון) לבין העתיד הלאומי-מודרני שהבטיח הרעיון הציוני" שנתקבעו עוד בשלב התפתחות החשיבה הלאומית בימי חיבת ציון וקבלו משנה תוקף עם צמיחת הרעיון הציוני שהמיר את הזיקה לארץ הקודש (ציון) והשאיפה לחונן את עפרה בייסוד מדינת לאום מודרנית ריבונית (ציונות)[2]

כינוי לנמל טריאסטה[]

נמל טריאסטה כונה בפי יהודים "שער ציון". דרכו עברה רוב תנועת העלייה מאירופה לארץ ישראל בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. עד המהפכה הרוסית שימש נמל אודסה חלק מן העולים כנמל היציאה לארץ ישראל.

מושג על היקף התנועה בנמל טריאסטה ניתן לקבל מהנתון שמספר המהגרים מאירופה לארצות מחוצה לה, מאז סוף המאה ה-19 נאמד ב-40 מיליון איש, בינהם 4 מיליון יהודים. התנועה כולה הייתה באוניות מנמלים באירופה. לנמל טריאסטה היה משקל חשוב בתנועה זו.

כאשר קרבה מלחמת העולם השנייה הפליגו בקו הספנות : טריאסטה - חיפה, שתי אוניות נוסעים. רב החובל היהודי "אומברטו שטינדלר" (Umberto Steindler) התגאה כי ביצע מאה הפלגות לארץ ישראל בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. כאשר פרצה המלחמה, אונייתו "ירושלים" הרימה עוגן בטריאסטה, בפעם האחרונה, ביום 1 בספטמבר 1939 ועל סיפונה 600 עולים שיעדם נמל חיפה. המקור: יהדות טריאסטה

ראו גם : שער ציון - חומת ירושלים


  1. שער ציון (חומת ירושלים), ושער ציון ככינוי לנמל יפו ואחריו נמל תל אביב כשערי הכניסה לארץ ישראל עבור העולים
  2. ד"ר מיכל אורן,'שער ציון' – בין ציון וציונות ובין ירושלים, יפו ותל-אביב, באתר של מכון שכטר למדעי היהדות
Advertisement