Family Wiki
Advertisement

שפע ימים:דו"ח שנתי[]

פורסם דו"ח שנתי - 173 עמודים (כ-100 עמודים הדו"ח הכספי). במבוא נאמר:"תחום החיפוש והחקירה ("אקספלורציה") של אבנים יקרות הינו תחום המאופיין בחוסר וודאות ברמת סיכון גבוהה ביותר, זאת, בין היתר, לנוכח עלויות החיפוש הגבוהות אשר לעיתים קרובות אינן מניבות תוצאות, ואף לא הכנסות כלשהן.

 • נכון למועד הדוח אין וודאות אם ומתי תעסוקנה החברה ו/או חברת הבת בהפקה מסחרית של מושאיהחיפוש והחקירה.

ובכל זאתבסוף חודש אוגוסט 2011 נשלח מכתב לרשות ניירות ערך על ידי מנהל המינהל, שסיכום תוכנו הינו כדלקמן:

 • לרב יהלומים מצויים בסלע הקימברליט;
 • לפי תוצאות הבדיקה במעבדה החיצונית בשטחי החקירה של חברת הבת ישנם סלעי

קימברליט;

 • אזורי הכרמל ונחל הקישון אינם מצויים בסביבה אופיינית להיווצרות קימברליט;
 • הימצאות יהלומים בקימברליט אינה מחייבת את היותו כמרבץ כלכלי;
 • על פי הבדיקות שנערכו לא ניתן לשלול את מסקנות חברת הבת כי הסלע הינו קימברליט

המכיל יהלומים.

מימצאים -עבודות האקספלורציה של חברת הבת מבוצעות הן במרבץ הראשוני הנמצא בגופים המגמתיים על רכס הכרמל ובאזור רמות ,(Primary Deposit) הנמצא באזורי הסחף של אפיק (Secondary Deposit) מנשה, והן במרבץ המשני נחל הקישון, עמק זבולון ועמק יזרעאל.

 • כאמור, במהלך פעילות האקספלורציה הצליחה חברת הבת לאתר, בסיוע חברת "דה בירס", סלע מקור ("קימברלייט") על אחד הגופים המגמתיים בהר הכרמל. ממדגם במשקל של כ- 260 ק"ג שנאסף על ידי "דה בירס" מאותו גוף וטופל במעבדה בדרום אפריקה, נמצא יהלום מיקרו אחד.
 • בנוסף ל- 76 יהלומים (מיקרו ומאקרו) שנמצאו על ידי חברת הבת בקידוחים שבוצעו על ידה לעומק של עד כ- 300 מטר, ויהלום מיקרו נוסף שנמצא כאמור בסיוע "דה בירס", נמצאו במסגרת פעילות האקספלורציה המבוצעת על ידי ואיסוף (Trench) החברה הכוללת, בין היתר, בנוסף לקידוחים, פתיחת תעלות מדגמים במשקל של כ- 100 טון ומעלה כ"א, אלפים של אבני חן וביניהם ספיר, רובי ומינרל טבעי נדיר בשם מויאסנייט, כמו גם עשרות אלפים של מינרלים KIM - המצויים בד"כ במרבצים של אבנים יקרות בעולם מקבוצת ה,(Pyrope Garnet) וביניהם: גארנט ,(Kimberlitic Indicator Minerals) ספינל ,(picro-ilmenite) אילמינייט (Chrome-diopside) כרום דיופסייד נוכחותם של מינרלים אלה באזור החיפושים מעידים על ,(chrome spinel) קיום אפשרי של מרבצים של אבנים יקרות מסוגים שונים. לפרטים נוספים ראו סעיף 9 לפרק תיאור עסקי התאגיד המצורף כפרק א' לדוח התקופתי
 • באחד מ- 13 המדגמים הנ"ל נמצאה אבן של מינרל טבעי נדיר בשם בגודל של 4.1 מ"מ. שלמיטב ידיעתה של ,(natural moissanite) " "מויאסנייט חברת הבת הינו המויסאנייט הטבעי הגדול ביותר שנמצא עד היום בעולם. יצויין כי קודם לממצא זה נמצא מויאסנייט בגודל של 3.5 מ"מ שזכה לתואר "World Record" מויאסנייט הינו המינרל הקרוב ביותר בטבע ליהלום בדרגת הקשיות שלו (דרגת .( הקשיות שלו הינה בין 9.25 לבין 9.5 בסולם מוס, שבו ליהלום דרגת קשיות 10 של המויאסנייט משווים לו (Reflective Index) דרגת הברק ומקדם השבירה

בוהק מיוחד העולה על הבוהק של היהלום. הממצא הנזכר לעיל נמצא במדגם במשקל של כ- 400 טון שנאסף על ידי החברה. עד למועד פרסום דו"ח זה הושלמו טיפול ובדיקה מינרלוגית של כמחצית המדגם האמור, אשר הניב עד כה כמות של כ- 5.5 קראט מויאסנייט טבעי, בגדלים שבין 0.3 מ"מ עד 4.1 מ"מ.

 • כך למשל במדגם אחד שמשקלו: 17.1 טון נמצאו סה"כ .39.62ct (קראט) של אבני ספיר בחלוקה לגדלים של עד חצי קראט = 19.28 קראט ומעל חצי קראט עד 5.72 קראט= במשקלשל .20.32ct.

במדגם שני שנאסף במרחק של 50 מטר ממדגם זה במשקל של 29.7 טון נמצאו סה"כ .27.77ct (קראט) של אבני ספיר בחלוקה לגדלים של עד חצי קראט = במשקלשל .19.89ct ומעל חצי קראט עד .1.69ct = במשקל של .7.86ct קראט.

 • המסקנות העולות מהממצאים שהתגלו נכון למועד כתיבת דוח זה הן: בעקבות התוצאות המינרלוגיות האמורות לעיל להלן המסקנות אליהם הגיע הגיאולוג הראשי של החברה ד"ר הווארד קופרשמיט בביקורו האחרון:
  • כי מהנתונים הגיאולוגים והממצאים שנאספו עד כה על ידי הצוות המקצועי של החברה עולה כי המגוון הרחב של סוגי האבנים היקרות שנמצאו (יהלומים, מויסאנייט, ספיר, רובי קורונדום וכו') מצביע על כך כי בשטחי האקספלורציה בהם פועלת החברה קיימת סבירות גבוהה

להימצאותם של מרבצים שונים ונפרדים לכל אחד מסוגי האבנים היקרות.


בקיצור - זהירות !!!!

מפות הזיכיון[]

מחב"ד פדיה[]

לילה_כלכלי_בדיווח_על_מציאת_מואסנייט_4.1_מ"מ_בשפע_ימים

לילה כלכלי בדיווח על מציאת מואסנייט 4.1 מ"מ בשפע ימים

לילה כלכלי בדיווח על מציאת מואסנייט 4.1 מ"מ בשפע ימים

שפע ימים הינה חברה שנוסדה בחודש תשרי תשנ"ט על מנת לאתר את האוצרות הטמונים באדמת עמק זבולון לאורך אפיק נחל קישון - על פי דברי הרבי למר אריה גוראל ראש עריית חיפה בחודש סיוון תשמ"ח - אשר במקום זה טמונים אבנים טובות ומרגליות. מנהל החברה הוא ר'אבי טאוב.

אקטואליה: על היהלום שהתגלה בארץ[]

 • המקור: רועי צ'יקי ארד - 24 במרץ 2013 הבהלה ליהלומים של הרבי מלובביץ' - ב-1988 אמר הרבי לראש העיר חיפה כי "בעמק יש מרגליות ואבנים טובות". עשרות חב"דניקים טוענים שמצאו יהלומים בקישון, כעת המניה משתוללת

"אני סקפטי, דורש שיציגו בפני את הספיר הנודע לשמצה בן 5.6 הקראט, שהסעיר אלפי משקיעים. הם מוציאים אותו מהכספת בזהירות ומציגים אותו בפניי ובפני הצלם בהתרגשות. לא נעים לי לומר, כי כולם נלהבים, מדובר במשהו שנראה כמו זכוכית שחורה קטנה. הייבלום, יו"ר החברה, אוחז את הספיר בפינצטה, פניו רציניות. לפתע הספיר נופל. הוא מחפש אותו באימה על הרצפה ומרים משהו. "בואנ'ה זה לא זה", הוא אומר. לבסוף הצלם מאתר את הספיר הסורר ומציל את החברה. "המחיר של הספיר הוא כמה אלפי דולר, הגודל שלו לא רחוק מזה שבטבעת של הנסיכה דיאנה, אבל העניין הוא לא המחיר. זו אינדיקציה לקרבה למכרה".

ממצאי החברה[]

מואסניט 4.1 מ"מ שנמצא על ידי שפע ימים - צילם: Taubmendy

במסגרת האקספלורציה של החברה נמצאו עד כה עשרות אלפים של מינרלים אינדיקטורים (KIM) להימצאות יהלומים, בהם גארנט, אילמניט, ספינל וקלינופירוקסן. ממצאי החברה כוללים גם יהלומים (42 יהלומי מיקרו ו-34 יהלומי מאקרו), יהלום (מיקרו) אחד שנמצא כאמור על ידי דה-בירס, וכן אבני חן אחרות – ספיר, אודם והמינרל הנדיר מואסניט.

במסגרת פעולות האקספלורציה האמורות נמצאו גם מספר גרגרי זהב וכסף, אך עיקר מאמציה של החברה מושקעים בחיפוש אחר מרבצי היהלומים.

ב 13 באוגוסט 2012, דיווחה החברה כי מצאה אבן יקרה ונדירה בשטחי החיפוש מסוג מואסניט בגודל של 4.1 מ"מ, לדברי החברה מדובר באבן הגדולה ביותר מסוג זה שהתגלתה עד היום בעולם.[1]

ב-24 בינואר 2013 דיווחה החברה כי מצאה אבן חן יקרה מסוג ספיר בגודל של 5.72 קרט. [2]

ייסוד החברה[]

בחודש סיוון תשמ"ח (1988) ביקר מר אריה גוראל, ראש עיריית חיפה דאז, במעמד "חלוקת דולרים" אצל הרבי מליובאוויטש, במהלכה אמר לו הרבי: "בחיפה יש ים, ואין להתרשם מדבר שהוא עמוק. זהו מהעניינים של חיפה שיש לו ים, ושם יש עמק, ובעמק נמצאים אבנים טובות ומרגליות. הקב"ה עשה דבר פלא - הוא הטמין אותם בעומק הארץ, ועל כל פנים, בעומק הנהר". לאחר מספר שנים, בהתבסס על קביעתו של הרבי, פנו קבוצת חסידי חב"ד לר' אברהם טאוב על מנת שיפעל לממש את נבואתו של הרבי.

בשנת תשנ"ט (1999) הוקמה חברת שפע ימים (א.ט.מ.) בע"מ שהציבה בפניה את המטרה לאתר את מיקומם המדויק של האבנים טובות ומרגליות עליהם דיבר הרבי. מאז החלה החברה את פעילותה היא מחזיקה בכל ההיתרים הנדרשים ובזיכיונות בלעדיים לחיפושי יהלומים, אבנים יקרות וזהב שהוענקו לה על ידי המפקח על המכרות במשרד התשתיות הלאומיות. ההיתרים מתרכזים לאורך אפיק נחל הקישון שבעמק זבולון, רכס הכרמל ובאזור רמות מנשה.

מאז הקמת חברת שפע ימים, מוביל אבי טאוב את החברה בהתמקדות בחיפושי המרבצים של "האבנים הטובות והמרגליות" – ותחת ניהולו ביצעה ומבצעת החברה קידוחים לאורך אפיק נחל הקישון, איסוף מדגמים וביצוע עבודות חקירה גיאולוגיות בשטחי הרשיונות הבלעדיים שהוענקו לחברה על ידי ממשלת ישראל. הממצאים שנמצאו עד כה על ידי החברה (יהלומים, מויסאניט, ספירים, רובינים, גארנטים ואלפים של מינרלים נלווים ליהלומים) כמו גם סלעי המקור של יהלומים המכונים "קימברלייט" שנמצאו ברכס הכרמל - היכו בתדהמה את כל הגיאולוגים בארץ אשר עד היום לא האמינו כי קיימת אפשרות להימצאות יהלומים באדמת ארץ ישראל. החברה בניהולו של טאוב מעסיקה צוות גיאולוגים מיומן שתחום התמחותו ביהלומים אבני חן, ומרכזת תחת קורת גג אחת באתר עבודה שנשכר על ידה באזור התעשיה של העיר נשר (ליד חיפה), את אחסון מדגמי הקרקע שנאספים, מעבדות השטיפה, ניפוי וטיפול בחומר שנאסף, כמו גם מעבדות עם מכשור אלקטרוני מתקדם. משרדי הנהלת החברה ממוקמים בעיר נתניה.

כיום עוסקת החברה בהנהגתו של אבי טאוב באיתור מיקומם המדויק של המרבצים במטרה לפתוח מכרה ולהתחיל בהפקה מסחרית של האוצרות הטמונים באדמת ארץ הקודש. עבור אבי הקמתה והצלחתה של חברת שפע ימים בגילויים של האוצרות הפלאיים הטמונים באדמת ארץ הקודש הינה השגת מטרה טבעית מבחינתו, הן אישית והן מקצועית - של ביצועה והשלמתה בפועל של שליחות נוספת שהוטלה עליו על ידי הרבי.

בעקבות הוראה שניתנה לאבי טאוב עוד בתחילת שנות הנ' על-ידי הרבי להיות מעורב ב"כריית יהלומים", מקדיש אבי טאוב את רוב זמנו ומרצו מאז שלהי שנת תשנ"ח לניהולה ופיתוחה של חברת שפע ימים - שהוקמה על בסיס נבואתו של הרבי.

בחברה שותפים למעלה ממאה וחמישים בעלי מניות, ביניהם הרב משה ראובן אסמן, פרופסור ירמיהו ברנובר, ד"ר שלמה קליש ועוד.

ראו גם[]

קישורים חיצונים[]

 • [מאיה-מערכת אינטרנט להודעות החברות - הבורסה לני"ע בתל אביב http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=756276]
 • http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000816713#fromelement=hp_morearticles
 • Advertisement