Family Wiki
Advertisement

חצי שקל מימי המרד הגדול שנת 67/68. כיתוב: - מצד אחד (ימין) "ירושלים הקדושה". מצד שני - האותיות "שב" שפירושם "השנה השנייה למרד", ומסביב -"חצי השקל" - ויקישיתוף תרם:cng

שקלי גרליץ (Shekel Gorlitz Medal Coin) הוא מטבע לאספנים ששמו נובע מהשקל - מטבע יהודי עתיק. השימוש בו היה מקובל בקרב "הבונים החופשיים" ושימש תשלום על כניסתם ללשכה. השקלים שימשו גם כבולים, מטבעות-זכרון וקמיעות. בין יהודי אירופה היו שהתשמשו במטבעות כזכר למצוות מחצית השקל. או, כאלה שראו בהן אומדן לשווי הצדקה שעליהם לתת או לסכום הנדרש לשם לקיום מצוות מתנות לאביונים בחג הפורים. היו גם שהשתמשו בהן בתור חמישה סלעים לפדיון הבן.

תאורן[]

המטבעות שהיו נפוצות היו בעלי תבליטים שונים. אחד הטיפוסים :

  • מצד אחד - כתובת שקל ישראל - עם מנצנת ה"מן" (משוער).
  • מצד שני - אותיות ברורות - המובן פחות - אולי "ירושלים החדשה" - על "מטה אהרון הפורח"

תולדות השקלים[]

מיחסים את המצאתם לגיאורג אמריך, ראש העיר גרליץ בפרוסיה - גרמניה. בשנת 1465 הוא בקר בארץ ישראל כצליין נוצרי. בשובו הביא עימו שקל עתיק וסיפר כי השקל הוא אחד משלושים השקלים שקבל יהודה איש קריות מהרומיים עבור הסגרת "אותו האיש". מאותה שנה החלו להטביע מטבעות כאלו בשינויים קטנים ברחבי אירופה. הם היו נפוצים בקרב הנוצרים וגם בקרב היהודים.

המטבעות מצויות באוספים במוזיאון ישראל בירושלים, במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב ועוד. המטבע התועד העתיק ביותר הוא משנת 1532 והוטבע על-ידי הרפורמטור הנוצרי-גרמני פיליפ מלנכתון (Philip Melanchthon) אל גיאורג השלישי, נסיך אנהאלט (Georg III. (Anhalt-Dessau)).

המטבעות נטבעו במתכות שונות: זהב, כסף, ארד, נחושת, בדיל ועופרת. הן נטבעו בגרליץ שבפרוסיה, אך גם בהמבורג, הולשטיין, פראג, לונדון וניו יורק.

השקל האמיתי[]

השקל הידוע הוא מימי "המרד הגדול" ומוטבע במטבעות מדינת ישראל. מוטיבים שלו מופיעים בשקלי גרליץ.

משקל שקל לפי הארכיאולוגיה[]

משקל שקל לפי הארכיאולוגיה.png

ראו גם[]


קישורים חיצוניים[]

Advertisement