Family Wiki
Advertisement

תבנית זו, יחד עם התבנית {{קישור לתוכן נטען}}, משמשים ליצירת קישורים אשר לחיצה עליהם טוענת את קישור היעד בתוך תיבת תוכן. במילים אחרות, ניתן להיעזר בתבניות אלו כדי להציג תוכן דינמי מבלי לעזוב את הדף עצמו. התבנית מתבססת על סקריפט (מדיה ויקי:LoadingContent.js), ובעזרתו היא טוענת את התוכן ברקע ומציגה את התוכן בתיבה המתאימה.

תוכן עניינים:

1 הוראות שימוש
    1.1 יצירת טבלה
    1.2 הוספת תיבת תוכן
    1.3 הוספת קישורים
    1.4 תוצאה
2 דוגמאות נוספות
3 טיפים

הוראות שימוש

ניעזר בדוגמה.

יצירת טבלה

מומלץ להיעזר בטבלה עם עמודות ברוחב קבוע או אחוז קבוע, ולכן ניצור תחילה טבלה פשוטה, המחולקת לשתיים והמתפרסת על פני כל העמוד:

{| class="wikitable" width="100%"
|-valign="top"
| width="20%" | תא ראשון
| width="80%" | תא שני
|}

שתוצאתו:

תא ראשון תא שני

הוספת תיבת תוכן

את תיבת התוכן (שבו נטען היעד לאחר לחיצה על קישור) נוסיף בתא השני, ולכן נשנה את:

| width="80%" | תא שני

ל-

| width="80%" | {{תוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור ברירת מחדל=:כלב}}

לתבנית תוכן נטען שני פרמטרים, האחד הוא מיקום התוכן, שבו יש לבחור מילה ייחודית באנגלית, ללא רווחים, אשר תשמש לזיהוי התיבה. אם יש מספר תיבות בדף, יש לתת לכל תיבה שם ייחודי משלה. הפרמטר קישור ברירת מחדל משמש להגדרת התוכן המוצג כברירת מחדל, עם הפעלת הסקריפט. אם הקישור נמצא במרחב הראשי, יש להוסיף נקודתיים לתחילת המילה, כמו בדוגמה. לגבי קטגוריות, שימו לב שערך ברירת המחדל לא עולה באמצעות הסקריפט, אלא מוטמע בדף. מסיבה זו, הקטגוריות יוטמעו אף הן בדף (תוכן שנטען על ידי הסקריפט אינו מציג קטגוריות). כדי להסתיר קטגוריות של דף ברירת מחדל, יש להוסיף תגי noinclude מסביב לקטגוריות בדף המוטמע.

התבנית יכולה לכלול פרמטר נוסף, קישור אקראי=כן. אם נעשה שימוש בפרמטר זה, בתיבת התוכן יוצג קישור אקראי מבין רשימת הקישורים המפנים לתיבת התוכן. בכל מקרה יש לעשות שימוש בפרמטר קישור ברירת מחדל (למרות שברירת המחדל יוחלף בתוכן אקראי).

הוספת קישורים

בתא הראשון נוסיף שלושה קישורים, בתוך רשימה, ולכן נשנה את:

| width="20%" | תא ראשון

ל-

 
| width="20%" |
* {{קישור לתוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור=חתול|כותרת=טיגר}}
* {{קישור לתוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור=כלב|כותרת=לאסי|ברירת מחדל=כן}}
* {{קישור לתוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור=שפן}}

לתבנית קישור לתוכן נטען 4 פרמטרים, מתוכם שניים חובה:

  • בפרמטר החובה מיקום התוכן יש לציין את השם הייחודי של תיבת התוכן.
  • בפרמטר החובה קישור יש לציין את קישור היעד (אין צורך בנקודתיים). אם הקישור כולל גרשיים, יש להחליפו בקוד ‏‏‏& quot;‏ (בלי הרווח).
  • בפרמטר כותרת ניתן לתת לַ‏קישור כותרת השונה משם הקישור. אם הכותרת כוללת גרשיים, יש להחליפה בקוד ‏‏‏& quot;‏ (בלי הרווח).
  • הפרמטר ברירת מחדל=כן משמש להגדרת הקישור כברירת מחדל - זהה לבחירה שנעשתה בתיבת התוכן. במקרה הנ"ל, הקישור לערך כלב מקבל גם פרמטר זה. אם נעשה שימוש בפרמטר קישור אקראי=כן בתבנית "תוכן נטען", אין להשתמש בפרמטר זה באף אחד מהקישורים.

תוצאה

הקוד הסופי הוא זה:

{| class="wikitable" width="100%"
|-valign="top"
| width="20%" |
* {{קישור לתוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור=חתול|כותרת=טיגר}}
* {{קישור לתוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור=כלב|כותרת=לאסי|ברירת מחדל=כן}}
* {{קישור לתוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור=שפן}}

| width="80%" | {{תוכן נטען|מיקום התוכן=myanimalcontent|קישור ברירת מחדל=:כלב}}
|}

והתוצאה:

  • תבנית:קישור לתוכן נטען
  • תבנית:קישור לתוכן נטען
  • תבנית:קישור לתוכן נטען
הרב_צבי_פרבשטיין_-_שיעור_על_פרשת_קדושים_וגידול_כלב

הרב צבי פרבשטיין - שיעור על פרשת קדושים וגידול כלב

האם מותר לגדל כלב

מפניני הלכה

שאלה שיש שמתלבטים בה היא, האם ראוי לאדם לגדל חיות מחמד בביתו? ובמיוחד שרוב חיות המחמד, כגון כלב, חתול, תוכי, הם מהמינים הטמאים? התשובה היא שאף שאסרו חכמים על יהודי לעשות סחורה בחיות טמאות, שמא מתוך שיהיו מצויות בידו, יבוא לאכול מבשרן. זהו דווקא במיני חיות שרגילים הגויים לאכול מבשרן. אבל לגבי חיות שמגדלים לשעשוע ולחביבות, ברור שאין מקום לחשש זה, ולכן מצד הדין מותר לגדלן. וכן כתב רבי יוסף קארו בספרו 'בית-יוסף' (יו"ד קיז), שאין איסור לעשות סחורה בחיות טמאות שאין רגילים לאוכלן. וכן כתב החיד"א בספרו 'ברכי-יוסף' (יו"ד קיז, ב), שעל פי זה נהגו לגדל עופות המדברים. אמנם היו שרצו לומר שמפני שחיות אלו נקראות טמאות, אף שאין בדבר איסור, אין ראוי להכניס לבית חיות טמאות. אבל האמת, שדבר זה לא נזכר בספרי הפוסקים, ודי לנו במה שאסרה עלינו התורה, ואין לנו להוסיף איסורים מדעתנו. ומה שחיות אלו נקראות טמאות, זה נוגע לכך שהן אסורות באכילה, שעל פי התורה מי שאוכל אותן מטמא עצמו. אבל אין זה אומר שמידותיהן פגומות, ושהמגדל אותן עלול להיפגם מעט בנפשו. ולהיפך לכל חיה מידה טובה ומיוחדת משלה. ובכמה מקומות שיבחו חז"ל כמה ממיני החיות הטמאות, למשל שיבחו את נאמנותו של הכלב, ואת צניעותו של החתול. ועל כן כל אדם רשאי להחליט בעצמו, אם טוב לו לגדל חיות מחמד.

אבל כלב רע, היינו כלב שעלול להפחיד בני אדם או ילדים, אסור לגדל, מפני שהוא גורם צער לבני אדם שעוברים לידו. ורק אם הוא קשור בשלשלאות של ברזל מותר לגדלו, שכן באופן זה לא יפחדו ממנו בני אדם. ואף אם הכלב מאולף ואינו תוקף בני אדם, מכל מקום האנשים שהוא נובח עליהם אינם יודעים זאת, ועלולים לפחוד ממנו ולהצטער. ולכן על בעליו לקשור אותו היטב. ורק במקומות הסמוכים לגבול מותר לשחרר כלבים כאלה בלילה כדי שישמרו על הישוב (שו"ע חו"מ תט, ג). וכלבים נחמדים, שאינם מפחידים כלל, אין צורך לקשור.

דרך אגב, כדאי לציין כאן שמחקר מדעי קבע, כי אחוז התמותה בקרב חולי לב שהחלו לגדל כלב בביתם היה נמוך בהרבה מחולי הלב שלא היה בביתם כלב. ועל פי זה המליצו לחולי לב לאמץ כלב בביתם, משום שכפי הנראה הטיפול בכלב מרגיע ומשמח אותם, ומשפיע לטובה על מצבם הבריאותי. מכל מקום ברור שישנם עוד דרכים לסייע להרגעת החולה שהחשוב והמועיל שבהם הוא על ידי מציאת משמעות ותוכן לחייו. עוד שאלה שלעיתים שואלים, האם מותר לתת לדגים שבאקווריום תולעים חיים למאכל. בזה אין איסור, שכן כל איסור צער בעלי חיים הוא דווקא כאשר מצערים אותם בחינם. אבל כאשר הדבר נעשה לצורך האכלת הדגים שלו, אין בזה איסור 2 .

דוגמאות נוספות

  • בדף פורטל:ערכים מומלצים יש שני שימושים, האחד כדי להציג מידע נוסף בראש הדף (כאשר קישור אחד מציג דף ריק בתור "הסתרה"), והאחר מציג את רשימת הערכים המומלצים בנושא שנבחר.
  • בדף משתמש:Yonidebest/ארגז חול8

טיפים

  • רצוי להסתיר תוכן עניינים בדף הכולל תבנית זו, משום שתוכן העניינים עשוי לכלול כותרות מתוך תוכן ברירת המחדל, אך תוכן העניינים אינו משתנה. ניתן ליצור תוכן עניינים בצורה ידנית, כפי שמוסבר בויקיפדיה:תוכן עניינים ידני.
Advertisement