Family Wiki
Advertisement

(מתוך שבת בשבתו לפרשת תצוה תשע"ג)

> תולעת שני / ד"ר משה רענן

"וְעָשׂוּ אֶת הָאֵפֹד זָהָב תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן תּוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב" (כח,ו)

תולעת קטנה ושמות רבים תולעת השני הייתה אחת משלישיית צבעים יקרי ערך, שמקורם מן החי, שתפסו מקום חשוב בעת העתיקה בישראל ובעמים. שני הצבעים הנוספים היו תכלת וארגמן. בניגוד לגוני התכלת והארגמן שזהותם אינה מפורשת במקרא, הרי שזהות גוון תולעת השני מפורשת כמעט בעליל: "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו" (ישעיהו, א,יח). מהתקבולת משתמע ש"שנים" ו"תולע" הם בגוון אדום. המלבי"ם מבאר שבשם "תולעת שני" שני מרכיבים, כאשר ה"תולעת" היא בעל החיים עצמו, וה"שני" הוא הצבע המופק ממנו.

"תולעת השני" נקראת בלשון המקרא גם "כרמיל": "ועתה שלח לי איש חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובברזל ובארגון וכרמיל ותכלת וכו' ". (דה"ב ב,ו ושם יג) ומפרש רש"י: "וכרמיל - זו תולעת שני, תדע- שהרי לא נזכר כאן תולעת שני". הוכחת רש"י מתבקשת מאליה שהרי תמיד מוזכרים שלושת הצבעים – תכלת, ארגמן ותולעת שני כיחידה אחת וכאן לא מוזכר השני. בספרות חז"ל זכתה תולעת השני לשם "זהורית". במשנה (שבת, ט,ג) אנו מוצאים: "מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח? שנאמר: "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו". שמה הערבי של תולעת השני או הצבע המופק ממנה היה "קרמז" (גלגול של כרמיל?). שם זה אנו מוצאים ברד"ק: "ופירוש תולע, כמו תולעת השני שהוא צבע קרימאזי"ן" (ישעיהו, שם).


כנימת מגן[]

על אף שבמקורות ובממצאים הארכיאולוגיים אנו מוצאים תיעוד רצוף של צביעת השני עד לימינו, הרי שזיהוי המין ממנו הופק הצבע לשימוש בבית המקדש דרש מאמץ מיוחד. מחקרים רבים פורסמו בעניין, האחרון והמקיף שבהם הוא ספרו של פרופ' עמר "בעקבות תולעת השני הארץ-ישראלית".

את צבע השני הפיקו מכמה מינים של כנימות מגן שהחשובים בהם באזורנו (אירופה והמזרח התיכון) נכללים בסוג כרמיל (Kermes). כנימות מגן הן קבוצת חרקים הניזונים מצמחים באמצעות החדרת חדק מציצה אל תוך צינורות ההובלה של הצמח או אל תוך תאיו. בבגרותן הכנימות אינן נראות כבעל חיים אלא כגידול כדורי קטן, בגודל מילימטרים ספורים, הצמוד לצמח או לפרי. מין ידוע הוא "כנימה שחורה" החיה על הדרים. נראה שתיאור תולעת השני על ידי רש"י (ישעיהו, שם) הולם את מבנה הכרמיל: "כתולע - צבע שצובעים בו אדום, גרעינים הם ויש תולעים בכל אחד ואחד". הרמב"ם (פרה אדומה, ג,ב) מפרט: "...ויש שצובעין אותו בתולעת. והתולעת היא הגרגרים האדומים ביותר הדומים לגרעיני החרובים והן כמו האוג ותולעת כמו יתוש יש בכל גרגיר מהן..."


תוצרת הארץ[]

כנימות הכרמיל חיות על עצי אלון ירוקי עד, כאשר אחת מהמפורסמות ביותר היא כרמיל השני החיה על אלון הקרמז (השני) הנפוץ באירופה בשטחי הגריגה (תצורת נוף של צומח המורכבת משיחים ומעצים נמוכים) הים-תיכונית. בעבר סברו שהשני ששימש לעבודה במקדש יובא מחו"ל משום שהחוקרים לא הצליחו להפיק צבע אדום מהכנימות שהכירו בארץ. בשנים האחרונות הצליחו פרופ' עמר ושותפיו לאתר מין כרמיל הגדל על אלון מצוי שניתן לצבוע בעזרתו צמר ולקבל צבע שני. שמו הנוכחי של מין זה הוא כרמיל מצוי (או כרמיל הקוצים) והם מציעים להעתיק אליו את שמו של המין האירופי ולהסב את שמו לכרמיל השני.


להעמקה ותגובות: במדור "להרחיב" בפורטל הדף היומי (זבחים, פח,ב)

Advertisement