כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים בויקי זה, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.

אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה בתחתית הדף והתוכן יימחק מייד

המקום בו נמצאו שלושת הקדושים
צילם: אלי הורביץ

תועלת התפלה בַּ - התרוממות הבאה ממנה הוא נושא שיחתו השבועית של הרב אביגדר נבנצל שליט"א על פרשת בלק . השיחה השבוע הייתה מייד לאחר ההודעה על מציאת גופות החטופים.

למדנו כי כָּל דְּעָבִיד רַחְמָנָא - לְטַב עָבִיד שמשמעו: "כל מה שעושה הקב"ה - לטובה הוא עושה זאת" (מילולית: "כל שעושה הרחמן לטובה עושה"). ביטוי זה מתאר אמונה אבסולוטית בכל מעשיו של הקב"ה שהם נועדו לטוב, וכן מתאר ביטוי זה ביטחון מלא בכל הנקרה בדרכו של האדם. [1]

כל זמן שהניחו שהחטופים בחיים , היה שייך להתפלל שישארו בחיים . אבל אם אנו יודעים שכבר אינם, צריכים להבין שזו הרפואה שה' גזר , והיא הרפואה הכי טובה, אין דרך אחרת. צריך להצטער שאנו כאלו חולים שצריכים רפואה מרה כזאת, וה' יעזור שלא נצטרך עוד לטעום מהרפואה המרה הזו, אבל אין מה להרהר אחר הרפואה, כי כך החליט רופא כל בשר, שזו הרפואה הנצרכת לנו

תפילת משה רבינו אחרי חטא העגל[עריכה | עריכת קוד מקור]

למדנו כי משה רבינו החל את תפילתו כאשר עם ישראל עדיין רד מסביב לעגל הזהב. ובל זאת יש לה כבר הישג

Cquote2.svg וַיְחַל מֹשֶׁה, אֶת-פְּנֵי ה' אֱלֹהָיו; ... וַיִּנָּחֶם, ה' , עַל-הָרָעָה, אֲשֶׁר דִּבֶּר לַעֲשׂוֹת לְעַמּוֹ.(שמות, ל"ב י"א- י"ד Cquote1.svg

ומסביר הרב: איך אפשר להבין זאת? הרי ישראל עדין רוקדים לפני העגל ! ואם כן, למה הקב"ה חזר בו ממה שרצה לעשות להם ? ההסבר הוא, שהתפילה של משה רבינו היא כזריקת חיסון לעם ישראל, שמשנה את כל המצב. התפלה של משה רבינו מרוממת את משה למדרגות רמות יותר, הוא נעשה יותר צדיק , וזכות זו עומדת לעם ישראל כולו. כשיש בעם ישראל צדיק כמו משה , המעמד של כל כלל ישראל עולה . אמנם עכשיו צריכים לעבוד הלאה, צריך להעניש את עובדי העגל ולעשות גם דברים אחרים, אבל בכל זאת שלב הראשון הוא שמשה רבינו התרומם ע"י התפילה וכך נעשה מצבו של עם ישראל טוב יותר.

למה התפלל אברהם אבינו על סדום בסדר הפוך[עריכה | עריכת קוד מקור]

רש"י הסביר:

Cquote2.svg אולי ימצאון שם ארבעים - וימלטו ארבעה הכרכים, וכן שלשים יצילו שלושה מהם או עשרים יצילו שנים מהם או עשרה יצילו אחד מהם" Cquote1.svg

(בראשית י"ח, כ"ד)

אברהם אבינו הולך אפוא בסדר הפוך, לכאורה, ולא הגיוני. איך הרי נוהגים במסחר? מציעים לשַׁלם מעט, ואם ההצעה אינה מתקבלת - מציעים מחיר גבוה יותר. והנה אברהם עושה את כאן ההיפך הגמור. מבקש להציל כל את חמש הערים המיועדות להפיכה בזכות חמישים צדיקים, וכשהקב"ה מקבל את תפלתו ומסכים להצעה , אברהם מבקש להציל רק ארבע ערים בזכות ארבעים צדיקים , כאשר מבקש להציל שלש ערים בזכות שלשים, ולבסוף הוא מבקש עיר על רק אחת בזכות עשרה צדיקים מה טיבה של ההדרגה ההפוכה ? הוא הגיע למסקנה שגם אם יהיו בסדום עשרה צדיקים זה חילול השם שלא ניתן לתיקון.

בסופו של דבר, התפילה עזרה שכן לוט ניצל בזכותה שנאמר:" וַיְהִי, בְּשַׁחֵת אֱלֹהִים אֶת-עָרֵי הַכִּכָּר, וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים, אֶת-אַבְרָהָם; וַיְשַׁלַּח אֶת-לוֹט, מִתּוֹךְ הַהֲפֵכָה, בַּהֲפֹךְ אֶת-הֶעָרִים, אֲשֶׁר-יָשַׁב בָּהֵן לוֹט (שם, י"ט, כ"ט)


תפילת הכהן הגדול לכלל ישראל[עריכה | עריכת קוד מקור]

הרב נבנצאל ראה גם בתפילת הכהן הגדול התרוממות אשר הביא כפרה לעם ישראל. מה שהכהן הגדול גומר את השם כנגד המברכים ואומר להם "תטהרו", אפשר לפרש בשני אופנים. אפשר לפרש שיש כאן ברכה של הכהן הגדול , שהוא מברך את ישראל "תטהרו ," אך אפשר גם לפרש שהוא לשון ציווי, וכאילו הוא אומר להם " : אני עשיתי את שלי , עכשיו אתם צריכים לעשות את שלכם. ומה עליכם לעשות? - תטהרו ! תעשו תשובה , אמרו וידוי , וכל מה שצריך לעשות כי . אמנם עשיתי את שלי , אבל גם אתם צריכים לעשות את המוטל עליכם" . זה הכלל תמיד .גם כשמשה מבקש בעד ישראל , אח"כ צריכים גם ישראל לעשות תשובה על חטא העגל . הענין לא נגמר בזה שמשה רבינו התפלל . אמנם חלק מהכפרה היא שמשה רבינו התרומם ש , אז כבר המצב של עם ישראל השתפר


הוא ממשיך וסבור כי יש לשתף את הקב"ה בצערו של האדם כפי שהובא במסכות ברכות:"אמר רב הונא בר ברכיה משום רבי אלעזר הקפר: כל המשתף שם שמים בצערו - כופלין לו פרנסתו, שנאמר (איוב כב כה) והיה שַׁדַי בְּצָרֶיךָ [36] וְכֶסֶף תּוֹעָפוֹת לָךְ " (מסכת ברכות, ס"ג)

השואה: קידוש ה' או חילול הה'[עריכה | עריכת קוד מקור]

(קטע זה אביא בשלמותו בשל חשיבותו)

ולפרשת בלעם[עריכה | עריכת קוד מקור]

בפרשת השבוע בלעם מנסה לקלל את עם ישראל, והקב"ה הופך את כל דבריו לטובה . אבל כשהוא נותן לבלק עצה להחטיא את ישראל - נגד זה אין עצה , בדרך זו הוא מצליח להשמיד חלק גדול מעם ישראל, לפי ה פרשנים 180,000 - רבע מן העם !!!

והוא מסכם: מה היה הגורם למכשול הנורא שנכשלו כאן ישראל? אסור לקטרג על ישראל, אבל כנראה הגורם לזה היה אי - שמירת העינים. שהרי מה עשו בנות מואב -? " ר"א אומר ערומות פגעו בהן) מסכת סנהדרין ק"ו.

ההתחלה היתה פחות או יותר באונס, אבל כשלא נזהרים - באים מתוך האונס גם לדברים אחרים, הרבה יותר גרועים . אבל ההתחלה היתה על-ידי אי שמירת העינים, אז הכל התקלקל . כל הברכות היפות של בלעם אין להן מקום, ושאיפתו של בלעם ח"ו להשמיד את ישראל כמעט באה על סיפוקה , לולא שפינחס קינא את קנאת ה' ועצר את המגפה מעל בני ישראל . אנו צריכים להזהר בשמירת העינים, בשמירת כל הדברים שבקדושה, להראות שאנו עם קדוש לה' . אם אנו עם קדוש לה' ה' , ודאי ירחם על שארית עמו ועל עיר קדשו ועל בית המקדש, שיחזור ויבְנה במהרה בימינו את בית המקדש, ויביא את משיח צדקינו ויהיה סוף לכל הצרות, מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די במהרה בימינו , אמן.

הערות שוליים[עריכה | עריכת קוד מקור]

  1. מקורו של הביטוי הוא בתלמוד הבבלי, מסכת ברכות, ס', שם מובא סיפור על ר' עקיבא שכאשר הלך בדרך והגיע לעיר אחת ותושביה סירבו לארחו, אמר לעצמו: "כל מה שעושה הקב"ה לאדם - זה לטובתו"; הלך ר' עקיבא ונשכב לישון בשדות. היו עמו תרנגולת (להעיר אותו מהשינה), וחמור (לשאת משאות) ונר (כדי ללמוד בלילה). באה רוח וכיבתה את הנר, וחתולה שאכלה את התרנגול, ואריה שטרף את החמור. ר' עקיבא הגיב בסיסמה כל מה שעושה הקב"ה - לטובה. באותו לילה באה פלוגה צבאית לעיר, פשטו עליה ושבו את בני העיר, ובכך הוברר לו שכל המקרים המצערים הללו - היו לטובתו.רש"י מוסיף ואומר ש"אילו היה נר דלוק היה הגייס רואה אותי ואילו היה החמור נוער או התרנגול קורא היה הגייס בא ושובה אותי".
    Cquote2.svg אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר וכן תנא משמיה דר' עקיבא לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד כי הא דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא מטא לההיא מתא בעא אושפיזא לא יהבי ליה אמר כל דעביד רחמנא לטב אזל ובת בדברא והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא אתא זיקא כבייה לשרגא אתא שונרא אכליה לתרנגולא אתא אריה אכליה לחמרא אמר כל דעביד רחמנא לטב ביה בליליא אתא גייסא שבייה למתא אמר להו לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה?! Cquote1.svg
    - לפי הויקיפדיה העברית
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.