Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

פירות זעירים

עץ תות-שחור, צומח ממערה בדרך העולה לבית הכנסת משכן מאיר

תות עץ (שם מדעי: Morus; בארמי: תּוּתָא הוא סוג של עצי פרי נשירים ממשפחת התותיים. הסיווגים היותר מקובלים מונים 10 עד 15 מינים.

תיאור העץ[]

צמחי התות הם חד-ביתיים או דו-ביתיים. העץ הצעיר גדל בקצב מהיר, אך הקצב מאט וגובהו של עץ בוגר מגיע בדרך כלל ל-10 עד 15 מטרים. בדרך כלל הצמח מפיץ את הזרעים באמצעות בעלי חיים (בעיקר עטלפים וציפורים).

מקור העץ[]

עצי התות הגיעו לארץ ישראל ממדינות אסיה כבר לפני למעלה מאלף שנים. עלי העץ הם מזונם הכמעט בלעדי של זחלי טוואי המשי, ומכאן הייתה חשיבותם הכלכלית בתעשיית המשי. את טוואי המשי מגדלים בעיקר בסין. שם מגדלים את עצי התות במטעים גדולים ומגלמי העש מפיקים את סיבי המשי. סין היא היצרנית הגדולה ביותר של משי, בזכות מספר עצי התות העצום שהם מגדלים.

בישראל נפוצים בעיקר מיני התות הבאים:

  • תות שחור (Morus nigra)
  • תות לבן (Morus alba)
  • תות פקיסטני (Morus macroura) הידוע ב[פירותיו הארוכים .

עצי התות מתחילים ללבלב בחודש אפריל והפירות מבשילים בחודשים אפריל-מאי.


ייצור משי בארץ ישראל[]

מטווית המשי בראש פינה - שם היה ריכוז גדול של עצי-תות שהובאו במטרה לפתח את ייצור המשי המקור: אתר זאב גלילי התמונה צולמה על גלויה של ה"אמריקן קולוני" זאב גלילי כתב כי "מצאתי אותה בארכיון הציוני, אני משער כי היהודי בעל הזקן והכובע השחור הוא סבי

תעשיית המשי בראש-פינה, שהוקמה ביזמתו של הברון אדמונד ג'יימס דה רוטשילד, התבססה על גידול עלי עצי-תות, כמזון לתולעי המשי ועל עבודת תושבי ראש פינה ותושבי צפת. מטרות הברון הוגשמו בחלקן.

על שטח של יותר מ-3,000 דונם בארץ-ישראל ניטעו מטעים של עצי-תות, ובמשך עשר שנים הופקו חוטים מפקעות-המשי. בבית החרושת בראש פינה.

על המשי[]

משי הוא סיב טבעי העשוי מחלבון שבו השתמשו בתעשיית הטקסטיל. הסיב מופק מהפקעת של תולעת טוואי המשי.מזונה של התולעת הוא, בין השאר עצי-תות, ומקובל לגדל אותם במבנים קלים המקיפים עצי-תות. ייצור משי טבעי מבוצע על ידי איסוף הגלמים של טוואי המשי. הייצור מבוצע על ידי הרתחת הגלמים במים רותחים בעודם בחיים, וכך מאפשרים את פתיחת כל הסיב המצוי בגולם. מקפידים לאסוף את הפקעות בטרם בקיעת הגלמים. אם הם בוקעים בטרם הם נאספים ומורתחים, הפרפר היוצא מהם אוכל את הגולם וקורע את הסיבים ואז אין להם כל ערך כלכלי. חוט משי אחד מופק משמונה סיבים הנשזרים יחדיו. כל פקעת עשויה מסיב באורך של כקילומטר אחד.

עלי עץ התות הם מזונם כמעט בלעדי של זחלי טוואי המשי, ומכאן חשיבותם הכלכלית בתעשיית המשי. היום את טוואי המשי מגדלים בעיקר בסין. שם מגדלים את עצי התות במטעים גדולים ומגלמי העש מפיקים את סיבי המשי. סין היא היצרנית הגדולה ביותר של משי, בזכות מספר עצי התות העצום שהם מגדלים.

ראו ערך מורחב:תעשיית המשי בראש-פינה

Advertisement