Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


]

בניית התחנה החלה בשנת 1912 בידי חברה צרפתית והתחנה נחנכה בשנת 1913 לנסיעות לרכבת העמק בעפולה. ב1914 הגיע הקו דרומה לסילת א-זהר וב1915 נחנך החיבור למסעודיה שאיפשר לנסוע עד שכם וטול-כרם.

מבנה התחנה בן שתי הקומות היה מחופה בגג רעפים משולש.

רוחב הפסים נותר בעידן הבריטי 105ס"מ כפי ששמו התורכים, ולא הורחב -כמו מסילת החוף.

המבנה נפגע קשות במבצע חומת מגן, אך שרידיו עודם עומדים על תילם ומנציחים את רכבת השומרון.

Advertisement