Family Wiki
Advertisement

תחנת הרכבת כפר ברוך 1929 ארכיון קרן קיימת לישראל

בכפר יהושע נמצאת תחנת הרכבת ההיסטורית תל א-שמאם של קו רכבת העמק, אשר בשנת 2005 שוחזרה על ידי "המועצה לשימור אתרים".

התחנה השלישית מבין שמונה התחנות המקוריות שנקבעו בשנת 1905. התחנה הוקמה בחלקו המערבי של עמק יזרעאל שהיה אז אזור ביצות שומם, ושימשה כנקודת תספוק ותיקון לקטרים. במקום מולאו דודי הקיטור של הקטרים במים וכן נבנתה סדנה לתיקון קטרים וקרונות תקולים. התחנה הכילה שמונה מבני אבן בסגנון גרמני אשר נמצאים במקום גם היום. המבנה המרכזי היה בן שתי קומות ובו שכנו משרדי התחנה. קומתו העליונה של מבנה זה שימשה כמקום מגוריה של משפחת מנהל התחנה. בפאתו המזרחית של בניין זה מצויה כתובת מסולסלת בערבית המציינת את שם התחנה. ממזרח למבנה המרכזי נבנה מגדל מים עגול אשר בו נשמרו המים למילוי הקטרים. שאר המבנים בתחנת כפר יהושע שימשו כמקום מגורי עובדי התחנה, שירותים ציבוריים לנוסעים, מחסן פחמים ובתיהם של הבומבג'י (מפעיל המשאבה, שיבוש ערבי של המקצוע הטורקי פומפג'י מ"פומפה" - משאבה) ושל קוון המסילה.

רכבת העמק קישרה את חיפה דרך עמק יזרעאל, עמק בית שאן ותחנת הרכבת בצמח. היא הייתה שלוחה של מסילת הרכבת החיג'אזית שפעלה עד מלחמת העולם הראשונה בין דמשק לבין חצי האי ערב.

ביום 6 ביוני 2008 נפתח בבניין תחנת הרכבת מוזיאון "רכבת העמק", ובו תצוגה אורקולית, וכן תמונות ומוצגים מימי פעולת הרכבת, לרבות קרונות מעץ העומדים בחצר המוזיאון.

המקור:כפר_יהושע קישור לויקיפדיה


Advertisement