thumb|350px|left תלמוד תורה ייסדת עוז בקדומים נועד להקנות לתלמידים חינוך תורני. היום, הוא חלק מבית הספר הממלכתי דתי חשבון בנים, הממוקם בשכונת קדומים צפון. עד לבניית המבנה לתלמוד התורה, הלימודים מתקיימים במבנה המכונה בקדומים "הילטון" - מבנה שהיה במקורו שייך למחנה הצבאי ובהמשך היה לבית מלון.

בתלמוד התורה לומדים למעלה ממאה תלמידים בשמונה כיתות.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.