Family Wiki
Advertisement
ארכיאולוגיה_עכשיו_I_"חצור_ראש_כל_הממלכות_האלה_(יהושע_י"א-_10)_המקרא_לא_הגזים!"_(פרופ'_אמנון_בן-תור)

ארכיאולוגיה עכשיו I "חצור ראש כל הממלכות האלה (יהושע י"א- 10) המקרא לא הגזים!" (פרופ' אמנון בן-תור)

הכדים שנחשפו - המקור- אתר האוניברסיטה העברית

עדויות על שריפת חצור המקראית[]

עדויות על שריפת חצור המקראית - בארמון מרשים, אשר לפי מבנהו היה ממלכתי, משוער למאה 15-14 לפנה"ס, כנראה של מלכי כנען, נמצאו 14 כדים עם גרגרי חיטה שרופים - עדות לשריפת העיר המוזכרת במקרא. The Selz Foundation Hazor Excavations in Memory of Yigael Yadin פרטים נוספים כאן

פרטים מלאים על העיר[]

תל_חצור קישור לויקיפדיה

Advertisement