Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

מערכות מסתור מימי מרד בר כוכבא בתילים מקראיים בארץ יהודה - מקרה מבחן מתל לבנין

בהרצאה ידונו מאפייינים האדריכליים המיוחדים של המערכת, ויעשה נסיון למה בחרו דווקא בשיטה מיוחדת. מדובר בתת-טיפוס אדריכלי, שהסתבר ומצוי בעוד אתרים

איתן_קליין_מערכות_מסתור_מימי_מרד_בר_כוכבא_בתילים_מקראיים_בארץ_יהודה_-_מקרה_מבחן_מתל_לבנין

איתן קליין מערכות מסתור מימי מרד בר כוכבא בתילים מקראיים בארץ יהודה - מקרה מבחן מתל לבנין

תל לבניין.jpg

במרכז שמורת עדולם תל גדול שבפסגתו סימני חפירה. בעמק שלרגליו מבחינים בסכר או טרסה במערות הסמוכות נמצאו מערות קבורה , מערות קולומבריום , בורות מים , מערכות מים , מערות מסתור מתקופת בר כוכבא ועוד . בחלק הצפון מזרחי נחשף מתחם קטן של 2 בורות וחדר עם קמרון קשתי בנוי אבני גזית. משקוף מעוטר בשיא הגבעה.

הארכיאולוג פנחס נאמן מזהה כאן את העיר כזיב שבנחל יהודה (יהושע טו, מד') המוזכרת יחד עם קעילה ומראשה. הומזכרת גם בנבואת מיכה המורשתי יחד עם מרשת וגת מרשה ועדולם.המקור

תל גדול שבפסגתו סימני חפירה - גובה 389 מטר. בעמק שלרגליו מבחינים בסכר או טרסה. במערות הסמוכות נמצאו מערות קבורה , מערות קולומבריום, בורות מים, מערכות מים, מערות מסתור מתקופת בר כוכבא ועוד. בחלק הצפון מזרחי נחשף מתחם קטן של 2 בורות וחדר עם קמרון קשתי בנוי אבני גזית. משקוף מעוטר בשיא הגבעה (תמונה). פנחס נאמן מזהה כאן את העיר כזיב שבנחל יהודה (יהושע טו, מד') המוזכרת יחד עם קעילה ומראשה, ונזכרת גם בנבואת מיכה המורשתי יחד עם מרשת וגת מרשה ועדולם. אפשרות זיהוי נוספת היא "לבנה" הידועה שבשפלה (הגם שהזיהוי המקובל הוא בתל בורנה).עמוד ענן


Advertisement