תל מסכה מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

תל מסכה נסקר על ידי הפרופ' אדם זורטל שזיהה בצד הדרום מזרחי שלו קטע חומה בצורה.

הבחנו בקטע קטן מאוד של מה שיכול להיות שרידי הביצור עליו מדבר זרטל וקטעים דומים נמצאים בצידו הצפון מזרחי.

הממצאים מן הסקר הארכאולוגי מראים כי במקום היה גם ישוב בתקופת ההתנחלות והמלוכה ומתאור המקום וכאשר עומדים עליו ומתצפתים את האזור סביב, יכול וזה המקום בו מסתתר אליהו הנביא ב"נחל כרית" .

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.