המקור: תמונות היסטוריות של ארץ ישראל, ספריית יונס וסוריאה נזראין, אוניברסיטת חיפה

אוסף חדש עומד לרשות הציבור, הנה דוגמאות של תמונות האוסף:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.