Family Wiki
Advertisement

נורית גזית.jpg

"יש כאן משחק כפול", מצטטת סקופ את פרופ' ישי רוזן-צבי, מהחוג ללימודי התרבות העברית באוניברסיטה, "מצד אחד אומרים חופש ביטוי. בבקשה, אז שיאמרו שהאוניברסיטה עושה תערוכות פוליטיות וזו תערוכה המציגה את היופי והפסטורליה של ההתנחלויות, אך מנגד יציגו תערוכה שבה מציגים את הרוע והכיעור של ההתנחלויות באזור: את הרס הבתים, את גירוש רועי הצאן, את סתימת הבארות, את כל הסיפור".

דרישת הפרופסור, שהכתבה מהדהדת, היא דרך פעולה אופיינית של גופים אידיאולוגיים דכאניים. כך, למשל, פועל הגוף הקיקיוני הימני האגודה לזכות הציבור לדעת, שבשם הדרישה לאיזון מנסה שוב ושוב לסתום את פיותיהם של עיתונאים דעתנים ברשות השידור. הדרישה לאיזון היתה האופן שבו ניסו גורמים עלומים לסגור את המיקרופון לקרן נויבך ברשת ב', אחרי שהעזה לטפל באופן ביקורתי בנושאי חברה וכלכלה. לא בכדי בחרו בפוקס-ניוז ובעקבותיה ב"ישראל היום" בסיסמה "הוגן ומאוזן".

לאורך הכתבה חוזרת התימה שלפיה הבעיה טמונה באפיון פוליטי לכאורה של תערוכת האמנות. "זו פנייה שהיא ברוכה כשלעצמה, אבל היא רוויה בפוליטיקה", מצטטת סקופ את ראש בית-הספר לפילוסופיה של האוניברסיטה, פרופ' מנחם לורברבוים, המתנגד גם הוא לתערוכה. יוזמת התערוכה, האמנית נורית גזית, אומרת לסקופ כי עצם קיום התערוכה הותנה בכך ש"לא יהיו אמירות פוליטיות". הניסיון לנקז את הפוליטיות מהמרחב אמור להיות סדין אדום ל"הארץ", לא דגל להתהדר בו. דווקא ב"גלריה" היו צריכים לנפנף מעליהם את הרעיון שלפיו יש אמנות שאינה פוליטית.העין השביעית - 10 דצמבר 2014

ראיון עם דן מרגלית[]

נורית_גזית_בערב_חדש_מול_פרופ'_בן_צבי_על_תערוכת_אמני_הר_חברון_בת"א

נורית גזית בערב חדש מול פרופ' בן צבי על תערוכת אמני הר חברון בת"א

מתוך ערב חדש-נורית גזית מול פרופסור בן צבי שבעה קנים-תערוכה באוניברסיטת תל אביב של אמני הר חברון,שהוחרמה ע"י בכירי הסגל האקדמי לא יאומן כי יסופר


ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה[]

10385301 740965229291845 1512062794334760901 n.jpg

בעלי חזר מאומן אחרי ראש השנה עם השיר שהפך ללהיט "ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה" וכך נולד הציור החדש-,בהסתרה שבתוך ההסתרה יוצג בעז"ה בשבוע הבא בתערוכת שבעה קנים באוניברסיטת בתל אביב


תמונות מהתערוכה[]

תמונות מהתערוכה עמוד ה-facebook של אוצרת התערוכה נורית גזית

הכתבה מעיתון הארץ[]

F141203YS392-464x704.jpg
Advertisement