Family Wiki
Advertisement

תפילה - סדרת שיעורים מאת הרב מוטי אלון
עם סיום מסכת אבות קבלנו החלטה ללימוד התפילה. במסכת ברכות (ל"א) הובא ניתוח לתפילת חנה, ובתרגום: כמה הלכות חשובות אפשר ללמוד מן הפסוקים

Cquote2.svg "וְחַנָּה הִיא מְדַבֶּרֶת עַל לִבָּהּ, רַק שְׂפָתֶיהָ נָּעוֹת וְקוֹלָהּ לֹא יִשָּׁמֵעַ, וַיַּחְשְׁבֶהָ עֵלִי לְשִׁכֹּרָה" (שמואל א',א',י"ג Cquote1.svg

. מצאתי כתוב:
חכמי התלמוד למדו מפסוק זה כמה הלכות הקשורות לתפילה אראל סגל הלוי:

  • וחנה היא מדברת על לבה - מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו;
  • רק שפתיה נעות - מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו;
  • וקולה לא ישמע - מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתו;
  • ויחשבה עלי לשכרה - מכאן ששכור אסור להתפלל (רב המנונא, בבלי ברכות לא א; וכן דברים רבה ב א; וכן נפסק להלכה, ראו ערוך השולחן אורח חיים קא ד).

הלכות התפילה נלמדות מתפילת חנה.

הרב אליעזר מלמד בפניני הלכה כתב:"יש אומרים שלפי שיטת הרמב"ם, נשים חייבות להתפלל רק תפילה אחת בכל יום. וזאת משום שלפי דעת הרמב"ם שורש מצוות התפילה מהתורה, שבכל יום צריך כל יהודי לפנות אל ה' בתפילה. וכיוון שזו מצווה שאינה תלויה בזמן, נשים חייבות בה. כי רק ממצוות עשה שתלויות בזמן נשים פטורות, אבל במצוות שאינן תלויות בזמן נשים חייבות. ואף שבכל יום ישנה מצווה חדשה להתפלל, אין היא נחשבת מצווה שתלויה בזמן, הואיל וכל הימים שווים, בלא הבדל בין חגים, שבתות וימות החול, ובתוך היממה עצמה לא קבעה התורה זמן מסוים לתפילה, הרי שמצוות התפילה מהתורה היא מצווה יומית שאינה תלויה בזמן. לפי הרמב"ן נשים פטורות מתפילה ששכן מדובר המצווה שהזמן גרמה. ספר בראשית מלא תפילות של האימהות.

שיעור 1[]

תפילה_שיעור_1

תפילה שיעור 1

תפילה שיעור 1

על מהות התפילה[]

האם תפילה היא בקשה ? ניתן גם להגדיר כך. הרמב"ם אומר "מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר: 'ועבדתם את ה' אלוהיכם', מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפילה, שנאמר: 'ולעובדו בכל לבבכם' - אמרו חכמים, אי זו היא עבודה שבלב? זו תפילה. ואין מניין התפילות מן התורה, ואין משנה התפילה הזאת מן התורה. (רמב"ם 'משנה תורה' הלכות 'תפילה' א', א' ) וממשיך:

Cquote2.svg אלא חיוב מצוה זו, כך הוא--שיהא אדם מתפלל ומתחנן בכל יום, ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להן בבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו: כל אחד כפי כוחו. Cquote1.svg

- המבנה: מתפלל ומתחנן, עובר להגדת שבחו ומשם לבקשה ולתחינה.

במסכת ברכות נאמר

Cquote2.svg חֲסִידִים הָרִאשׁוֹנִים הָיוּ שׁוֹהִים שָׁעָה אַחַת - וּמִתְפַּלְלִים, כְּדֵי שֶׁיְּכַוְּנוּ אֶת לִבָּם לַמָּקוֹם.(ה',א' Cquote1.svg

- יוצא מכאן שבשלוש פעמים ביום אפשר להקדיש לתפילה תשע שעות !!! מה ניתן לומר בזמן רב כזה ? התפילה היא הרבה יותר מאשר לבקש. זה לא המרכז: שאם זה היה כך העיקר זה "אני" - "הבטן" שלי. אין זה מסביר למה יום-יומי בזמנים קבועים - אבקש מתי שאני צריך !

היה פרופסור חשוב (ישעיהו ליבוביץ) - מסוכן לעסוק בכוונות התפילה, יש להתפלל ולא להתרכז בבקשות.

הרבי מלובביץ אמר "תשובה תפילה וצדקה" - קיימים בכל העולם. צדקה בעולם charity בעברית זה צדק. במתן צדקה אני איננו "בן בליעל" (קרבה שנת השבע). הפוך לגמרי מcharity. תשובה - בלעז הכוונה ל"חרטה" - לא לשוב למקור. על התפילה מתורגמת ל- pray. אבל קיים הבדל מהותי: pray היא בקשה. הדבר ישנו בתפילה אבל לא רק זה: בקשה - תחינה ותפילה פרושה - התחברות "נפתולי אלוקים התפלתי עם אלוקים" - ונתחברתי (רש"י). תפילה פירושה התחברות - מלמטה ומעלה וזה בכל עת - בקשה, היא לקבל את החסר. אנו רוצים לחזור למקור. ריבית תקח מנוכרי. מאחיך זה אסור. תפיסת הכסף שלך היא שונה במהות. הריבית אינו דבר לא מוסרי. אם אין ריבית אין כלכלה. אבל בעולם ביני ובינך זה שונה. התפילה היא חיבור. הנשמה היא חלק ממעל. היא משתחרר, יוצאת מ"בית הכלא" למקום בו היא נמצאת. (22:00)

התפילה היא מורשת האימהות[]

עם סיום פרקי אבות אנו עוברים למורשת האימהות. הרבי מלובביץ בדעה שעיקר עניין התפילה הוא בחידוש, רענון והדבקות עם הקב"ה. ה"עבודה" היא לשרת. במסכת אבות נאמר: תורה, עבודה וגמילות חסדים. אני עובדים את הקב"ה בתורה - בשכל, במצוות - בגוף, בדיבור . "העבודה" - זו העבדות - עבד - השעבוד. תפילה זה הדבר הלא מוגדר. התפילה היא עצם ההתחברות. ה"כוזרי" אומר זה המעמד להידבק באלוקים.

הקשר עם האימהות. אבא נותן את המציאות, אימא רק שומרת על הזרע ברחם, לא המוחים ולא המצוות, מזלזלים בזה ולכן לא מבינים. חנה מתפללת ועלי הכהן לא מבין מה היא עושה. השורש של חנה "וחנותי אשר אחון". ה"חן" זה למצוא. עצם ההדבקות. מאמר של האדמו"ר הזק, המאמר על 18 ברכות, כנגד 18 חוליות שבשדרה. ואז מבקשים "שיתפקקו החוליות". התפילה היא עמוד השדרה.

במסכת חולין יש רשימת 248 אברים: פנימיים, חיוניים, ואחרים. יש לשים לב ש"עמוד השדרה", "הלב" לא קיים. הם רק מחברים את המוחים עד הרגליים. ה"עבודה" היא מכל אבר.(37:00 דקות) מטרת "עמוד השדרה" - התחברות - לא רק בקשה. חנה אומרת לעלי "אין לי מה להסביר לך ממילא לא תבין". גם רחל אומרת כך ליעקב אבינו "הבה לי בנים או אין לי חיים" ויעקב עונה:"אני אלוקים". הקב"ה התהווה לתפילות של האימהות. . אתה תעשה סדר בבית הכנסת. הבנת האברים, הבכי, תשאיר לאימא. 248 האברים הם בהשגחת האב - התקשורת - עמוד השדרה - זו האם. ואז "ויזכור אלוקים את רחל ולא יעקב ואז נולד את הצדיק, יוסף, "אסף אלוקים את חרפתי" -את הכיסוי. למה היא נקברת בדרך ? אני רוצה מקום שבו אוכל להתפלל על הילדים. ידעתי שיש לך עלי למה לא קברתי את אימא במערת המכפלה ? אימא לא מפסיקה להתפלל גם עכשיו. מכאן אתה קבלת את הכח להתגבר על המכירה של האחים שלך.

שלבי התפילה[]

עכשיו חז"ל בנו את התפילה. בשביל להגיע לעבודה יש לבנות סולם. זה עולם ומלואו. נסיים בקריאת אגרת של האדמ"ר הזקן, העוסק בתפילה :"אמנם באגרת הנ"ל אל ר' אלכסנדר משקלוב, ביאר רבינו את תוכן ענין התפלה בקול המעורר הכוונה (אגרת *): "יסוד כל התורה לדעת את ה' להכיר גדלו ותפארתו בדעה שלימה ומיושבת בבינת הלב, שיתבונן בזה כל כך עד שתתעורר נפש המשכלת לאהבה את שם ה' ולדבקה בו ובתורתו ולחפוץ מאד במצותיו, אשר כל ענין זה נעשה לנו בזמן הזה על ידי אמירת פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע לפניה ולאחריה, בפה מלא ובקול המעורר כוונת הלב". המקור

"להשפיל את מעלת התפילה" וללמוד בזמן התפילה נעשה במטרה. (עד כאן המבוא)

שיעור 2: מודה אני לפניך[]

תפילה_שיעור_2-0

תפילה שיעור 2-0

תפילה שיעור 2

רבי אליעזר מלמד כתב בהלכות ברכת השחר - רשימה של ברכות תקנו חכמים לומר מיד עם הקימה בבוקר, ועניינן להודות לה' על כל הדברים הקטנים והגדולים שבחיים.וכך מובא בתלמוד מסכת ברכות (ברכות ס, נ), מיד כשייעור משנתו יודה לה' על הנשמה שהוחזרה לו לאחר השינה, ויאמר

Cquote2.svg "מוֹדֶה (מוֹדָה) אֲנִי לְפָנֶֽיךָ מֶֽלֶךְ חַי וְקַיָּים. שֶׁהֶֽחֱזַֽרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְחֶמְלָה. רַבָּה אֱמֽוּנָתֶֽךָ׃" Cquote1.svg

תפילת "מודה אני" היא תפילה מאוחרת, שאינה נזכרת בתלמוד, אף לא בסידורי הגאונים וברמב"ם. היא נזכרת לראשונה בספר סדר היום לרבי משה בן מכיר.האנציקלופדיה היהודית - אתר דעת

הלכות[]

בשולחן ערוך נאמר , בחלק הראשון - ההלכה - מינימום ובחלק השני - לאן יש לחתור

Cquote2.svg המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המלות שמוציא בשפתיו (פשוט יבין מה שהוא אומר) ויחשוב כאלו שכינה כנגדו ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו ויחשוב כאלו היה מדבר לפני מלך בשר ודם היה מסדר דבריו ומכוין בהם יפה לבל יכשל קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא חוקר כל המחשבות .

וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונין בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה ואם תבא לו מחשבה אחרת בתוך התפלה ישתוק עד שתתבטל המחשבה וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמים ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש. (אורח חיים, צ"ח

Cquote1.svg

שיעור 3: ברכות השחר[]

תפילה_שיעור_3

תפילה שיעור 3

תפילה שיעור 3 : ברכות השחר

Advertisement