Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו על-ידי דניאל ונטורה בויקיפדיה העברית

תצורה גאולוגית (formation) היא יחידת סלע בסיסית - הניראית לעין - המתקבלת בעת חלוקה של מחשופי סלעים, בהתאם להשתכבות סלעים באזור מסויים. יש לה אפיון המקובל ליחידה ליתוסטרטיגרפית, השונה מהשכבות הנמצאות בצידיה. לתצורה שני שמות: שם ראשון של סוג הסלע ושם שני - מיקומה של יחידת הסלע. הצבתם של התצורות על גבי מפה יוצרת את המפה הגאולוגית.

דוגמא לכך היא תצורת ורדים הכלולה בחבורת יהודה. היא מורכבת מסלעים ממוצא דומה סלעי משקע מסביבת שקיעה ימית - הדולומיט והקירטון. בתצורה זו נוצרה מערת שורק וכן מערת שמשון ומערת התאומים שמצפון ומדרום לה. ניתן ללמוד מהעובדה שהן כולם בתצורה אחת כי תהליך יצירת שלושת המערות היה דומה.

סימון במפה גאולוגית[]

לתצורה יש סימון מוסכם במפה הגאולוגית. כך למשל: תצורת הבזלת התחתונה (Intermed Basalt Fm), הכלולה בחבורת טבריה ומורכבת מסלעי לבה שהחלה להצטבר בעמק יזרעאל ובגליל בתקופת המיוקן התיכון (לפני 16 מיליון שנה) את הסימון - Mβi - במפה.

לעיתים התצורה מחולקת ל"פרטים".

לקט של תצורות נקראת חבורה (גיאולוגיה).

מהרי יהודה[]

בואדי שיח יוסוף - תצורות : בית מאיר כסלון ושורק

מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים


קישורים חיצוניים[]

לקריאה נוספת[]

  • עמנואל מזור, גאולוגיה בפטיש ישראלי, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, 1980.
Advertisement