תצורת גבעת יערים- דולומיט אפור, גס גביש עד בינוני גביש - דולומיט משוכב היטב 07.7(07.1 ) -בעקר דק מ גבישי. בחלק התחתון הגבישים גדולים יותר. בחלק העליון מופיע ה שכבת קוורצוליט 07.7 מ ומכילה מאובנים של רודיסטים וגסטרופודים. התצורה מכוסה במקומות בנארי ואדמה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.