תצורת צקלג (Gvirtzman and Buchbinder, in Gvirtzman and Reiss 1965,) סדימנטים קרבונטיים . פלטפורמיים המצויים בראשי משארים המרכיבים את משטח השפלה הנמוכה שויכו בעבר לתצורת צקלג. באזור המחקר הם נמצאים לכל רוחב השפלה הנמוכה באזור שמצפון למודיעין (לבנת, 1971; דימנט, 1971), סמוך לתל לכיש שבמזרח השפלה הנמוכה, ובחרבת ערמה שבקצה המזרחי של מישור החוף(Gvirtzman and Buchbinder, 1969 ;Buchbinder, 1969). סדימנטים דומים זוהו גם במסגרת המחקר הנוכחי בקצה המזרחי של השפלה הנמוכה, באזור פארק קנדה (נ.צ. 1509/1390).

הגיל - על סמך ממצאים ביוסטרטיגרפיים שגיל תצורת צקלג הוא מיוקן תיכון מוקדם – zone N9 ויתכן שגם החלק העליון של zone N8.

תפוצה[עריכה | עריכת קוד מקור]

משטח השפלה הגבוהה ומשטח ברקן יוצרים רצועות המקבילות לשדרת ההר ונמשכות למרגלות האגף המערבי שלה. משטח השפלה הגבוהה מתחלק לשני מחוזות בעלי מאפיינים שונים, שהגבול ביניהם עובר בנחל האלה.

המחוז הדרומי בנוי מרצועה רציפה שרוחבה הוא 6-11 " ק מ, רומה נע בין 460 מ' במזרחה ל -360 מ' במערבה, ובראש המשטח השתמרה במספר אזורים תצורת צקלג מגיל מיוקן תיכון מוקדם ( .upzone N8 - zone N9), שעובייה המרבי מגיע ל- 30-40 ' מ .

המחוז הצפוני בנוי מרצועה מקוטעת שרוחבה נעבין 0.5-4 " ק מ ורומה נע בין 410 מ' במזרחה ל- 360 מ' במערבה, ובאזור הנמצא בין נחל שורק לנחל אילון השתמר בה חתך דק של סלע קרבונטי, הדומה בהופעתו לתצורת צקלג, ומעליו קונגלומרט בית -ניר שעוביו מגיע ל - 50 ' מ . משטח השפלה הגבוהה במחוז הדרומי עוצב ע"י תהליכי סדימנטציה ואברזיה, שהתרחשו בתחילת המיוקן התיכון, במהלך יציבות שנמשכה כ 1- " מ ש. ההבדלים במאפיינים של המחוז הצפוני והדרומי מצביעים על האפשרות שגיל ואופן יצירתם היו שונים. על סמך סמיכותם הגיאוגרפית והפרש הגובה הקטן שביניהם, נראה שיצירת הרצועה הצרה של משטח ברקן קשורה ליצירת המחוז הצפוני.

המכון הגאולוגי לישראל

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.