Family Wiki
Advertisement

חיים אריה כהנא ז"ל היה איש עבודה שורשי, הוא היה עסוק תמיד בעבודה אך במקביל קבע עיתים לתורה. היה איש חסד, מאיר עיניים לכל והיה מוכן תמיד לעמוד לרשות חבריו. באופן מיוחד יש לציין את פעולותיו בכתיבת שני ספרי תורה : האחד, לזכר נספי השואה – קרוביהם של תושבי נחלים והשני, לזכר רעייתו טובה לבית כץ. הטקס של הכנסת ספר התורה השני מובא בנפרד בתקליטור. וכן התמונה הקבוצתית שצולמה בטרם היציאה לישוב מעון.

Kahana890.jpg

אספר קצת על כתיבת ספר התורה הראשון. בין המסמכים שנמצאו בביתו מצאתי חבילה שלמה של ניירות העוסקת בכך. בליל חג השבועות תשכ"ט כינס חיים משתתפים לדון בנושא. כמו תמיד לא באו רבים ואז הוא מפרסם מודעה המזמינה את האנשים לפנות אליו : מחיר העמוד 25 לירות. והוא מבקש "מזריזים מקדימים". רשימה של התורמים מגלה כי נתרמו סכומים לזכר 200 נרצחים על קידוש השם. הספר יצא לאור ונמצא בבית הכנסת בנחלים.

Kahana478.jpg

רבות אפשר לכתוב על חותני היקר חיים אריה כהנא. התחלתי ואני מקווה שמי שיקבל עליו להשלים את סיפור חייו ימצא עוד פרקים רבים בחיים אשר לא הצלחתי להגיע אליהם. הספר שכתבנו לזכר רעייתו טובה כהנא כוללת פרקים נכבדים המתארים את חייהם בארץ ישראל. האלבום של 50 שנות נישואין המצורף לתקליטור זה כולל מידע על המשפחות. כל בני המשפחה יבואו על הברכה. במיוחד אציין את בתו גלילה ובעלה אלי נאור, אשר סיעודי את חיים יקירנו עד יומו האחרון, שהקב"ה יגמול להם על מסירותם ואהבתם לסבא היקר. תהי נשמתו צרורה במרור החיים דניאל ונטורה קדומים – ערב יום כיפור תשס"ג

Advertisement