Family Wiki
Advertisement
Schermata-2018-12-10-alle-11.30.26-790x500.png

מן ההשתקפות על ההווה של הנשיא ראובן ריבלין לסיפור החוסן והתקווה של מרים פרץ (הגיבור של ראיון הדפים העברי בנובמבר), מהאתגר של איסוף ושימוש בכל טיפת מים אפשרית להגנה עצמית ממנהרות הטרור של החמאס. אלה הם חלק מהנושאים בהם נגע ה"ט.ג 1 "מיוחד בעריכתו של העיתונאי פרנקו די מארה, המוקדש ליום השנה ה -70 לישראל. שעה אחת של אפיזודה כדי לגלות את השתלבותה של מסורת וחדשנות שנושמת בישראל, כדי לשקף את ההזדמנויות והקשיים של מדינה המוקרנת אל העתיד, אך מושרשת היטב בשורשיה היהודיים, כפי שהדגיש הנשיא ריבלין, זוכרת את נס הבריאה של המדינה הצעירה - היא גם מקווה לסובלנות רבה יותר בחברה שלה, תוך הדגשת החשיבות של שניהם בהיותה יהודית ובאותה עת דמוקרטית.

הקישור לסרטון[]

תמונות נבחרות[]

Advertisement