הפרק הקודם:9. אהבה לארץ ישראל

את אהבתו לחידושה של ההתיישבות היהודית בכל ארץ ישראל הוא מימש לאחר מלחמת ששת הימים. הוא נימנה על הגרעין הראשון שעלה בפסח תשל"ח לחברון והתנחל במלון פארק. אם זה היה תלוי רק בנוחיות שלו הוא היה נימנה על תושבי חברון עד היום. היה בין ידידיו של הרב משה לוינגר, אשר היה קודם לכן רבו של המושב נחלים.

Nechalim 7549.jpg
Kahana345.jpg


חיים גם שילם דמי חבר לכניסה לישוב קדומים. רכש קרקעות בפרויקט של משה זר באזור הכפר הערבי כור. הוא אהב לטייל בארץ. אפילו בשנים האחרונות הוא לא היסס לטייל. כאן תמונה שצולמה לאחרונה

הפרק האחרון:10. כתיבת ספרי תורה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.