Family Wiki
Advertisement
Dante Alighierri Gerusalemme.jpg

ביוני 2010, Dante Alighierri Gerusalemme , מכון להפצת השפה והתרבות האיטלקית, ארגנה קבוצה לסיור במחוז פריולי-ונציה ג'וליה. באתר זה נביא פרטים על האתרים שבקרה הקבוצה באזור וסביבתו ונתחיל במפה.

מפת האזור[]

מפת המחוז

Advertisement