Family Wiki
Advertisement

ARAUCARIA EXCELSA.jpg

Araucaria columnaris אראוקריה אקסלסיור או אראוקריה רמה (Araucaria heterophylla או שם נרדף: A. excelsa) הוא צמח שתורבת, דומה לארז הלבנון נפוץ בגינות נוי. עץ גדול, תדיר ירוק , בעל צורת חרוט. יש לו שימוש כאלמנט פיסולי. עולם הגן. עלים ופריחה: הענפים ערוכים בדורים, העלים דמויי קשקשים, מחטניים. הפריחה ללא ערך גנני.(ראו תמונה)

צומח בעל נטייה ועקמימות[]

אראוקריה מGiardino dei Semplici a Firenze

"ע"פ מיכאל אבישי לשעבר מנהל המדעי של הגן הבוטני בירושלים כל האראוקיות מהמין "קולומנריס" גדלות שם לכוון קו המשוה - צפון ". ותוספת להסבר:"המקרה של גדילה לקו המשווה כלומר ע"פ השדה המגנטי"

ויש המשך:"בניר עוז גדלה אראוקריה קולומנריס, שע"ס מיכאל אבישי העצים במקורם באוסטרליה גדלים צפונה לכיוון קו המשווה אצלנו גדלה דרומה. הבסיס מדוייק (ע"ס מצפן) לכן ילדי הגן קוראים לעץ "מדרם" הראש בשנים אחרונות "מזייף" וגדל לא מדוייק לדרום

ובפורום צמחיית ישראל ברשת כתב שמעון כהן-סיון:"מקור האראוקריה הגדלה כאן הוא באי נורפולק, בין אוסטרליה לניו-זילנד וקלדוניה החדשה. השם המדעי הרשמי הוא Araucaria heterophylla ויש לעץ שם נרדף A. excelsa. כל העצים שראיתי נוטים לכיוון דרום-מערב, כולל שלושה ברחוב בו אני גר. זו תופעה מוכרת היטב. באופן מתמיה, וכנראה אקראי לגמרי, זה הכיוון הכללי מאזורנו אל עבר אי המוצא שלו. בארץ מוצאו העץ זקוף לחלוטין למרות רוחות הסחר העזות הנושבות באזור. העץ אנדמי לאי.

עוד מהספרות[]

Becbcaa1-c433-4751-a3bb-afd6bbb1a975.jpg

רן פאוקר מ״נקודה ירוקה״ נתן לה את השם אראוקריה עמודית. המין הזה בכל העולם, גדל לכיוון קו המשווה. אם זה בצפון, אז לכיוון דרום. לפי דבריו, מחקר שנעשה על למעלה מ-500 עצים ברחבי העולם, מצא שזוית הנטיה לקו המשווה, משתנה עפ״י קו הרוח

הנה המבוא חמאמר המדעי Araucaria columnaris (J.R. Forst.) הוקר, הטבח אורן, הוא עצי מחט אנדמיים קלדוניים חדשים, שיש להם נטוע באזורים ממוזגים, סובטרופיים וטרופיים ברחבי העולם (איור 1; קרשו וווגשטאף 2009). כאשר הוא גדל מחוץ לטווח הילידים שלו, מין זה בעל רזה בולטת כל כך בכל מקום שהיא משמשת לעתים קרובות כמאפיין המזהה של המין (Farjon ופילר 2013). בעוד שהרזה המשותפת של A. columnaris נצפתה אנקדוטלית, תלויה בחצי הכדור שלה דפוס נשען לא תואר בספרות. הבחנו לראשונה ב- A. columnaris נוטה דרומה בקליפורניה והוואי, שם הוא צמח גננות נפוץ. אולם התצפית שלנו מאוסטרליה העלתה זאת A. columnaris נוטה צפונה בחצי הכדור הדרומי. הנה הקישור https://www.researchgate.net/publication/317275781_Worldwide_hemisphere-dependent_lean_in_Cook_pines עוד קטע
גילינו דפוס עקבי להפתיע של נטייה כיוונית תלויה בחצי הכדור ב- A. columnaris. בחצי הכדור הצפוני, עצים נוטים דרומה (חציון אזימוט של 151 °, 95% CI 144 ° 157 °), ובאזור בחצי הכדור הדרומי הם נוטים צפונה (חציון אזימוט של 0 °, 95% CI 15 ° 10 °; איור 2). פחות מ 9% מהפרט עצים מתרחקים מהכיוון החזוי שלהם. דפוס זה עקבי בכל הדגימות האזוריות (18/18; סימן מבחן, P << 0.001). בדקנו גם את הקשר בין גודל של רזה וקו רוחב (איור 3). לצורך ניתוחים אלה השתמשנו

ייחודו[]

עץ יחודי בצורתו עמיד לשרב ולקרה מתונה, עמיד למחלות ולמזיקים. האראוקריה ותיקה מאוד בארץ ונפוצה גם כצמח לבית. משתלת החורשים.

גלריה[]

Advertisement