Chieri google.png

החץ על המשכן לשעבר של בית הכנסת:via pace 8

הבמה וארון הקודש של בית הכנסת האיטלקי שהיה בעיר- היום בבבית הכנסת של טורינו

הקהילה היהודית של קאירי פעלה בין המאה ה-15 לבין המאה ה-20. עד לשנת 1931 פעלה בה אחת הקהילות הפורחות של יהדות פיימונטה. יש עדויות לנוכחות יהודית בעיר מאז המאה ה-15 מסביב לאזור chiesa di San Domenico. בשנת 1724 נוסד הגאטו של העיר. 73 יהודי העיר הוגבלו לתחום palazzo Villa ב:via della Pace. גם היום ניתן לזהות את המקום בו היה בית הכנסת (להלן).

בעקבות האמנציפציה בשנת 1848, היהודים נלהבו מפעילות התנועה לאיחוד איטליה. ביטוי לכך נתן המשורר היהודי David Levi, בן למשפחה בעיר.מרצונו גלה מהעיר והיה בקשר על אחד המנהיגים של התנועה ג'וזפה מציני. הצטרף למסע הלחימה לדרום איטליה עם fratelli Bandiera in [Calabria.

בין אחר של הקהילה היה Giacomo Segre שפרץ את חומות רומא בפורטה פיה בשנת 1870 ןבכך השלים את הקמת הרפובליקה האיטלקית שהעבירה את בירתה מפירנצה לרומא.

התושבים היהודים בעיר הלכו ופחתו בעקבות ההגירה ממנה למרכזים יהודיים אחרים בפיימונטה.

בית הכנסת בעיר נסגר בשנת 1937. הבמה, ארון הקודש ושאר הריהוט הועבר ל[[יהדות טורינו|בית הכנסת בטורינו] - שם הוא מוצב בבית הכנסת בקומת הקרקע, המשמש את הציבור בכל ימות השנה. לזכרון בעיר נותר המבנה של הגאטו, שלושה בתי קברות: (in via di Nostra Signora della Scala, sulla strada statale n. 10 e in vicolo Santo Stefano).[1]

על בית הכנסת[עריכה | עריכת קוד מקור]

"היהלום שבכתר"[עריכה | עריכת קוד מקור]

דוד קאסוטו: על בית הכנסת המופלא של קיארי שבפיימונט

'צילומים מן המצגת של ההרצאה

גלויה מימי עברו

בעבר ובהווה -מבנה בית הכנסת

קישוטי קירות בבית הכנסת

La sinagoga di Chieri, oggi smantellata, sorgeva in via Pace 8, nel palazzo Villa, sede dell'antico ghetto ebraico.

La storia[עריכה | עריכת קוד מקור]

Nel cortile del Palazzo Villa si può ancora individuare il luogo dove sorgeva l'edificio dell'antica sinagoga, ora in completa rovina. Il rapido declino demografico della comunità portò ai primi del Novecento alla chiusura del luogo di culto, che fu smantellato nel 1937. Gli arredi barocchi furono portati a Torino dove si trovano tuttora a decorare il tempietto sotterraneo della sinagoga. Niente, neppure una lapide, rimane in loco a ricordare la presenza di quella che fu un tempo una delle più importanti sinagoghe barocche del Piemonte.[2]

תרגום אוטומטי

בחצר וילת פאלאצו עדיין תוכלו לזהות את המקום בו עמד בניין בית הכנסת העתיק, עכשיו הרוס לגמרי. הירידה הדמוגרפית המהירה של הקהילה הובילה לסגירת מקום התפילה בראשית המאה העשרים, אשר פורק בשנת 1937. ריהוט הבארוק הובא לטורינו שם הם עדיין מקשטים את המקדש התת קרקעי של בית הכנסת. שום דבר, אפילו לא לוחית, לא נותר במקום כדי לזכור את נוכחותם של מה שהיה פעם אחד מבתי הכנסת הבארוקיים החשובים ביותר בפיימונטה. [2]

Note[עריכה | עריכת קוד מקור]

  1. Annie Sacerdoti, Guida all'Italia ebraica, Marietti, Genova, 1986.
  2. Annie Sacerdoti, Guida all'Italia ebraica, Marietti, Genova 1986.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.