המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

Parco della Memoria – Jewish Brigade


מצבת זכרון לחללי הבריגדה בכפר הראשון שנכבש על-ידם

Cuffiano, Riolo Terme, Italia הוא הכפר הראשון שנכבש על-ידי הבריגדה היהודית בצפון איטליה במסגרת המערכה לכיבוש הקו-הגותי].

la lapide a memoria e risconoscenza dell'impresa dei soldati ebrei in terra di Romagna


Cuffiano è il primo centro abitato liberato dalla Brigata Ebraica, e a Cuffiano si trova il primo monumento ad essere stato dedicato al corpo combattente ebraico.

Qui, nelle prime ore dell’11 aprile, i soldati del Palestine guadarono le acque del Senio e si diressero all’attacco verso la cima di Monte Ghebbio.

Lungo la strada che scende da Riolo e porta a Castel Bolognese, si trova, nell’antico borgo che fu seriamente danneggiato dai bombardamenti che precedettero la forzatura del fronte, un piccolo parco, il “Parco della Memoria – Jewish Brigade”, inaugurato nel 2001.

Una lapide, fissata in un grande sasso, ricorda l’impresa dei soldati ebrei, e ribadisce a memoria delle generazioni future, la riconoscenza dei cittadini della vallata.

ביום 25 באפריל 1945 נכנע הצבא הגרמי באיטליה ובחזית זו הסתיימה הלחימה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.