Russian_Red_Army_Choir_-_Farewell_of_Slavianka.

Russian Red Army Choir - Farewell of Slavianka.

Прощание_Славянки_на_параде_2008г

Прощание Славянки на параде 2008г

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית
Farewell of Slavianka - (בעברית) "היי שלום אשה סלאבית" (Proshchanie Slavianki") שהפך עם הזמן לגדול המארשים הרוסים בכל הזמנים - "אדומים", "לבנים", קומוניסטים ואנטי-קומוניסטים, כולם אהבו את השיר המושמע עד היום ברוסיה.

התמונה המלווה את השיר היא תמונת כל המלחמות שידעה רוסיה - חייל עולה לקרון רכבת ונפרד מנערתו הדומעת, העומדת על הרציף. את השיר נהגו להשמיע ברמקולים, בתחנות הרכבת ברוסיה. למילות השיר היו מספר גרסאות שונות, הידועה שבהן נכתבה לאחר מלחמת העולם הראשונה על ידי וסילי לזרב. לשיר יש גם גרסה עברית, "בין גבולות", למילים של חיים חפר:

בין גבולות בהרים ללא דרך
לילות חשוכי כוכבים
שיירות של אחים בלי הרף
למולדת אנו מלווים.

לעולל ולרך
שערים פה נפתח
למך ולזקן
אנו פה חומת מגן.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.