Family Wiki
Advertisement

רשימת בוגרים 1953

בארכיון הציוני המרכזי בירושלים נמצאו התיקים של המחלקה לילדים ונוער בעת שהמוסד היה תחת פיקוחו. מבין המכתבים ניתן לקבל פרטים על חניכי הכפר: השכלה, התנהגות, מצב משפחתם וחוות הדעת ההנהלה עליהם. גם כאן, התקבלה בדרך כלל ההתרשמות הייתה של דאגה לפרט.

מספר התלמידים בבית הספר[]

BET HASEFER 1.jpg

לסוף שנת 1954 היו 6 כיתות בית ספר עממי עם 188 תלמידים, מהם 135 תלמידים ! עוד ארבע כיתות ט'-י"ב 84 תלמידים : חצי תלחידים וחצי תלמידות, כולל 6 בנות שלמדו לבגרות אקסטרנית.

תקציב למשק חקלאי[]

בשנת 1952 הוגשה בקשה מיוחדת לתקציב עבור בית הספר החקלאי וזאת לאור 2 קבוצות שעמדו להגיע לכפר בתיה: ממוסד אל-עריש ומהמושבים של עולים חדשים.

להלן פירוט הבקשות: (אני ממניח כי מדובר בסכומים)

 1. רפת - 10
 2. לולים ובית אימון - 10
 3. אורוה - 10
 4. מכוורת - 4
 5. גן הירק - 40
 6. מטעים - 10
 7. משתלות - 30
 8. גן פרחים (גידול פרחים ליצוא) - 10
 9. טרקטור - 4

חיים צבי אנוך כתב: "משקנו התרחב במדה ניכרת בקשר עם ביצוע תוכנית לפתח בכפרנן בית ספר חקלאי גדול...המפקחים הביעו שמחתם למראה ההתפתחות המהירה והמתכוננת של המשק החקלאי ושל תוכנית הלימודים החקלאית.

הוא נגד "מפיצי השמועות" בלתי אחראיים כי אין מקום במוסדנו לרכישת לימודים חקלאיים. לסיום הוא הזמין את הממונה לראות מפי עיניו ולא לסתפק במשמע אוזניו.

לאחר זמן מה התרעם אנוך שלא אושרה קליטת נוער מהמושבים בכפר בתיה.

פעילות בית הספר החקלאי[]

שמואל קיטאי כתב דו"ח מפורט על פעילות בית הספר.

 1. מבין 6 כיתות רק 14 תלמידים לומדים מגמה חקלאית: 4 שעות חקלאות ו-2 שעות טבע
 2. השטח החקלאי כ-1,000 דונם מזה 340 - שלחין (70 ירקות) ומספוא 140
 3. 1000 מטילות , 55 פרות ו-35 כוורות.
 4. 5 טרקטורים ו-3 סוסים
 5. הנערים עובדים שלוש וחצי שעות לפני הצהרים ושעתיים וחצי אחרי הצהרים. (בחקלאות רק 2 בנות)

רשימת בוגרים[]

1953 - 26 בוגרים.


המלצה להשאר בכפר מעבר לתקופה[]

בכפר נהגו לסיים את החינוך בגיל 17. והנה שמונה בקשות, שאושרו, להמשך שהיה לעוד שנה.

 1. מצטיין בלימודים, עולה לי"ב,מועמד להוראה-להדרכה מתכונן או להמשיך בלימודי חקלאות. מצטיין בלימודי הנגרות - זקוק לעוד שנת לימוד לפני הגיוס לצבא (לא אושר בשל הגיל).
 2. יתומים משני הוריו, בן לאלמנה (לחמישה אחים קטנים) - גרה בגבעת עלייה עם שכר של 100 לא"י, חסרת משפחה בארץ .

בקשות מיוחדות[]

 1. בשנת 1952 אושרו קניית 8 זוגות משקפיים, 2 זוגות מדרסים וריפו שינים אחד.
 2. ראש השרות הרפואי בעליית הנוער פנה מר ראוכברגר שתלונה: מדוע הוא לא הגיע חשבונות על הוצאות הנסיעה של ילדי המוסד לרפאי קופת חולים, ילדים קטנים כגדולים והודיע שלא יכסה הוצאות ללא ללא חשבונות.

העזבת 2 נערים (נגד רצונם) לקיבוץ סעד[]

נציג איחוד הקבוצות והקיבוצים פנה לעליית הנוער בעניין 2 נערים אשר בקשו לעזוב את כפר בתיה ולעבור לעליית הנוער בקיבוצים. הועדה לעליית הנוער לא הסכימה. הנציג טען כי בינתיים גורשו לקבוצת סעד, שם עובדים יום שלם. לדעתו הגיע להם לעבור לקיבוץ לא- שתי.

השניים שייכים לקבוצה שהגיע לכפר בתיה ממוסד אל-עריש, אשר המשיכה להעסיק את עליית הנוער. הם טענו שהם נציגי עשרה חניכים. הסיבה לעזיבה לא צויינה אם כי בתשובה השיבו כי הכוונה ל"משק חופשי".

Advertisement