Family Wiki
Advertisement

סיכום מח"ט כפיר על מניפי הכרזות נגד גירוש ממליץ על ניתוק ישיבת הר ברכה מתוכנית ישיבות ההסדר.

אתר Kr8 ישראל צפונית הציג סיכום משלו על האיורע ואת הדו"ח של המג"ד

בקישור לעיל ניתן לצפות הדף בצורה ברורה יותר

Irua kfir 1.jpg
Irua kfir 2.jpg
Irua kfir 3.jpg
Advertisement