להלן 4 צילומים של עץ שצולם בגן ציבורי בלוד בניסן תשע"ב.

הוצע לי אלון מתולע - לא מתאים מפאת גובה פני הים והאדמה

נוצע לי אגוז מלך - לא נראה לי שהיה נשאר כמו שהוא בגן ציבורי

היש הצעות אחרות ?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.