קסם המעוף מציב את הצופים בתא הטייס של מטוס הסילון Blue Angels כדי שיוכלו לחוות את הריגוש של טיסה עם ביצועים גבוהים. על פי טום סלק, קסם המעוף מראה את מסלול הטיסה החל מהאחים רייט בקיטייהוק בשנת 1903 וכלה בתמרונים העל-קוליים של המטוסים של ימינו. סרט עתיר אנרגיה זה מאשר את חשיבות האימון והמיומנות שכן הוא מעביר את חדוות המעוף הטהורה.

The Magic of Flight places viewers in the cockpit of a Blue Angels jet aircraft so they can experience the thrill of high performance flight. Narrated by Tom Selleck, The Magic of Flight shows the path of flight starting with the Wright Brothers at Kittyhawk in 1903 all the way through to the supersonic maneuvers of today's aircraft. This high-energy film affirms the importance of training and skill as it conveys the pure joy of flight. IMDB 7.1.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.