תמונות מסבסטיה הגן-הלאומי היום - 16 במאי 2014 - באדיבות: דב קרייזל - חיפה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.