בחירת גרסאות להשוואה: יש לבחור את הגרסאות שברצונך להשוות ולאחר מכן להקיש על Enter או ללחוץ על הכפתור שלמטה.
מקרא: (נוכחית) = השוואה עם הגרסה הנוכחית, (קודמת) = השוואה עם הגרסה הקודמת, מ = עריכה משנית.

  • נוכחיתקודמת 18:01, 12 בינואר 2021Daniel ventura שיחה תרומות 7,150 בתים +7,150 יצירת דף עם התוכן "During the Battle of the Atlantic, after sinking a merchant ship from an Allied convoy, German U-boat U-571 has her engines badly damaged by depth charges from a..."
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.