Family Wiki
Advertisement
1_2_Liliana_Segre,_testimonianza_dal_docufilm_"Volevo_solo_vivere"-0

1 2 Liliana Segre, testimonianza dal docufilm "Volevo solo vivere"-0

1/2 Liliana Segre, testimonianza dal docufilm "Volevo solo vivere"

2_2_Liliana_Segre,_testimonianza_dal_docufilm_"Volevo_solo_vivere"-0

2 2 Liliana Segre, testimonianza dal docufilm "Volevo solo vivere"-0

2/2 Liliana Segre, testimonianza dal docufilm "Volevo solo vivere"


Volevo solo vivere הוא סרט דקומנטרי איטלקי, אשר הופק בשנת 2006. הוא הביא את סיפורם של 9 ממגורשין למחנה אושוויץ.

תשעה יהודים איטלקית שהצליחו לשרוד את מחנות המוות אושוויץ. תשעה סיפורים שדרכו אנו עוקבים אחר האירועים המשמעותיים ביותר של ניסיון זה מציק: חקיקת חוקי הגזע באיטליה, ניסיונות בריחה סרק, גירוש, הפרדה בין בני משפחה אחרים, את ההישרדות המופלאה של שחרור אושוויץ עם הגעתו של חיילי בעלות הברית. במילים אנחנו אולי לא שומע בפעם הראשונה, אבל אמר היבטים רבים מי אלה חשבונות טרגי: רוב מן אינטימי ואישי יותר ידועה ואכזרית. אנשים אלו, באמצעות עדויותיהם, לא מפחדים לחשוף רגשות של רוך וחמלה, כמו גם רגעים של אושר.(מאתר IMBDׂ

Advertisement